1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. สมมูลแบบสลับกัน
Criss Cross Equivalents

สมมูลแบบสลับกัน

ใช้ Post-it® Note เพื่อสอนสมมูลทางคณิตศาสตร์


 • วิชา:

  คณิตศาสตร์

 • ระดับชั้น:

  เกรด 1 - 3

 • หัวข้อ:

  คณิตศาสตร์, เกรด 1 - 3, การบวก, การลบ, การคูณ, การหาร, เศษส่วน.

 • เวลาโดยประมาณ:

  10 - 20 นาที

 • วัสดุ:

  โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต ขนาด 3x3 จำนวน 2 แพ็ค, ปากกามาร์คเกอร์ลบได้ 2 ด้าม, โพสต์-อิท® อีเซิล แพ็ด แบบมีตาราง

 • ผู้เขียน:

  PhD ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

 • Criss Cross Equivalents Supplies
 • 1

  จับคู่นักเรียน ให้เวลาทีมละ 5 นาทีในการสร้างสมการบวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้.

  divide sutdents into pairs

 • 2

  เริ่มต้นโดยให้นักเรียนคนหนึ่งเขียนสมการบวกที่ยังไม่ระบุคำตอบลงบน โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต โดยให้แต่ละส่วนของสมการ อยู่บนกระดาษโน้ตคนละแผ่น

 • 3

  และให้เพื่อนร่วมทีมสร้างสมการเพิ่มต่อจากผลรวม เนื่องจากสมการนี้ต่อยอดมาจากสมการก่อนหน้า ดังนั้นกระดาษโน้ตจึงมีลักษณะเหมือนการเล่นครอสเวิร์ด ให้นักเรียนของคุณเขียนสมการต่อกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดเวลา.

  • His or her teammate then writes an equation adding up to the sum
  • Since the equations build off of the previous one, the notes take on a crossword puzzle-like arrangement
  • Have your students continue writing down equations until time expires

   

 • 4

  นักเรียนคู่ที่สามารถสร้างโจทย์ได้มากที่สุดในเวลาที่กำหนดคือผู้ชนะ.

  The pair of students that comes up with the most addition problems in the allotted time wins.

 • 5

  การเล่นครอสเวิร์ดสมการคณิตศาสตร์นี้สามารถใช้ได้กับการลบ การคูณ การหาร และเศษส่วน.

การเรียน ครู ชั้นประถม ศูนย์_กิจกรรม_ของครู กิจกรรม_ห้องเรียน คณิตศาสตร์ เกรด_1 เกรด_2 เกรด_3 การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน โน้ต easel_pad super_sticky_notes

แท็ก:


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย