1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. องค์ประกอบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
Everyday Elements

องค์ประกอบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้เรื่องธาตุทางเคมีด้วย Post-it® Super Sticky Note.


 • วิชา:

  เคมีวิทยา

 • หัวข้อ:

  เคมีวิทยา, เกรด 8, ตารางธาตุ

 • วัสดุ:

  Post-it® Super Sticky Note ขนาด 3x3 จำนวน 5 แพ็ค, ปากกามาร์คเกอร์สีดำ, ตารางธาตุ, สิ่งของในโรงเรียน เช่น ล็อกเกอร์, โต๊ะ, น้ำ, น้ำพุ, หนังสือ, ต้นไม้ ฯลฯ.

 • ระดับชั้น:

  เกรด 8

 • เวลาโดยประมาณ:

  10 - 20 นาที

   

 • ผู้เขียน:

  ซูซาน ริชมอนด์

 • Everyday Elements Supplies

   

 • 1

  พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกฎพื้นฐานในการจำแนกว่าสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเราพบเห็นได้ในสภาพแวดล้อมนั้นมีองค์ประกอบใดบ้าง ตัวอย่างเช่น:

  • - สิ่งมีชีวิตหรือเคยมีชีวิตประกอบด้วย C, H & O
  • - สิ่งที่มีลักษณะคล้ายหิน เช่น ฝุ่น แก้ว ทราย คอนกรีต และหิน มีส่วนประกอบของ Si & O
  • - สิ่งที่ทำจากเหล็กกล้ามีส่วนประกอบของ Fe & C
  • - พลาสติกมีส่วนประกอบของ C & H
  • - อากาศมีส่วนประกอบของ N, O & Ar
  • - เหรียญส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของ Cu, Ni & Zn; เหรียญเก่าๆ มี Ag
  • - เกลือมี Na & Cl
 • 2

  หลังจากเข้าใจถึงองค์ประกอบเหล่านี้แล้ว ให้กำหนดสีของ โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต ให้กับแต่ละธาตุ (สีส้มแทนคาร์บอนไดออกไซด์ (C), สีฟ้าแทนออกซิเจน (O), สีเขียวแทนไฮโดรเจน (H) เป็นต้น) จากนั้น ให้นักเรียนเขียนชื่อแต่ละธาตุลงใน <โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต แต่ละสี

  After identifying the rules, assign a specific color of Post-it® Super Sticky Note for each individual element

 • 3

  และนำ Post-it® Super Sticky Note ที่เขียนชื่อองค์ประกอบที่ถูกต้องไปติดบนสิ่งของต่างๆ รอบโรงเรียนหรือในห้องเรียน ตัวอย่างเช่น น้ำในตู้เลี้ยงปลาจะมีตัวอักษรกำกับสองตัวคือ H และ O วิธีนี้จะช่วยให้นักเรียนจดจำธาตุพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งของในชีวิตประจำวันรอบตัวได้

  • Next, have your students affix the Post-it® Super Sticky Note containing the appropriate rule on different objects around the school or in the classroom
  • For instance, the water in a fish tank would be marked with a two H’s and an O
  • This will help them recognize the simple patterns of which basic elements are contained in all the everyday objects around them
  • Learn about chemical elements with Post-it® Super Sticky Notes.
การเรียน ครู มัธยมต้น ศูนย์_กิจกรรม_ของครู กิจกรรม_ห้องเรียน เคมี เกรด_8 ตาราง_ธาตุ วัน_พ่อ การเฉลิมฉลอง ไอเดีย_ของขวัญ ครอบครัว โน้ต super_sticky_notes

แท็ก:


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย