1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. แผนภูมิฮิสโตแกรม
Histograms

แผนภูมิฮิสโตแกรม

ใช้ Post-it® Note เพื่อรวบรวมและแสดงภาพข้อมูลแบบฮิสโตแกรม


 • วิชา:

  คณิตศาสตร์

 • หัวข้อ:

  คณิตศาสตร์, กราฟ, แผนภูมิ, ฮิสโตแกรม

 • วัสดุ:

  โพสต์-อิท® โน้ต, ปากกามาร์คเกอร์ & ปากกามาร์คเกอร์แบบลบได้

 • ระดับชั้น:

  เกรด 1 - เกรด 8, ESL

 • ผู้เขียน:

  tina91

 • Histogram Supplies
 • 1

  ให้นักเรียนเก็บข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง เช่น ความสูง บันทึกส่วนสูงของนักเรียนเป็นนิ้วลงใน โพสต์-อิท® โน้ต.

 • 2

  ลากเส้นลงบนกระดานและเขียนกำกับแกน X และ Y พร้อมแบ่งช่องสำหรับหมวดหมู่ข้อมูล โดยให้ช่องมีขนาดพอดีกับกระดาษ โพสต์-อิท® โน้ต.

  • Draw and label an X- and Y-axis on the board
  • Ask your students to place their Post-it® Note in the correct category
  • Immediately everyone will see the shape of the histogram
  • ให้นักเรียนนำกระดาษ โพสต์-อิท® โน้ต ของตนเองมาแปะไว้ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง คอยจัดเรียงกระดาษโน้ตให้เป็นชั้นในขณะที่นักเรียนนำกระดาษมาแปะ.
  • ด้วยวิธีนี้ ทุกๆ คนจะเห็นรูปทรงของฮิสโตแกรมในทันที นักเรียนจะสนุกไปกับข้อมูลส่วนตัวของตนเอง และมีโอกาสได้เดินไปรอบๆ ห้องเรียน.
 • 3

  หากต้องการให้ผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับผลของความกว้างของอันตรภาคชั้น (class width) คุณก็สามารถสร้างแผนภูมิฮิสโตแกรมใหม่ โดยให้มีความกว้างของอันตรภาคชั้นน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นได้ เมื่อทำแบบฝึกหัดนี้เสร็จแล้ว นักเรียนทุกคนจะได้รับ Post-it® Note และไม่จำเป็นต้องนำกลับไปคืนเจ้าของ วิธีนี้จะทำให้ทำแบบฝึกหัดได้เร็วขึ้นและเด็กๆ มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับค่าต่างๆ.

 • 4

  เมื่อฮิสโตแกรมเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว นักเรียนสามารถสเก็ตช์ภาพนั้นได้ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้น นักเรียนสามารถประเมินผลว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นใดที่ดีที่สุดพร้อมบอกเหตุผล วิธีนี้สามารถดำเนินการได้ในการอภิปรายเป็นกลุ่มและ/หรือโดยการเขียนบรรยาย นอกจากนี้ยังสามารถพูดคุยเกี่ยวกับรูปร่างของกราฟได้ด้วย.

  • Then students can evaluate what class widths are best and why
  • With luck, you'll have an outlier to discuss
  • ถ้าโชคดีคุณจะมีโอกาสได้ถกกันเรื่องค่าที่ผิดปกติ (outlier) เพราะในชั้นเรียนมีเด็กเล็กๆ และครูรวมอยู่ด้วย จึงมีโอกาสจะได้ค่าที่ผิดปกตินี้เสมอ โดยเฉพาะในชั้นมัธยมปลาย ส่วนสูงระหว่างเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะแตกต่างกัน.
  • คุณสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับการเรียนเรื่องนี้ได้ โดยให้เด็กผู้ชายเขียนส่วนสูงลงบนกระดาษโน้ตสีฟ้า และให้เด็กผู้หญิงเขียนบนกระดาษโน้ตสีชมพู.
การเรียน ครู ชั้นประถม มัธยมต้น ศูนย์_กิจกรรม_ของครู กิจกรรม_ห้องเรียน คณิตศาสตร์ การทำกราฟ แผนภูมิ ฮิสโตแกรม โน้ต

แท็ก:


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย