1. ประเทศไทย
 2. โพสต์-อิท
 3. ความคิด
 4. วิธีการสอนการอ่านที่ดี: ตัวอย่างและไอเดียน่าสนใจสำหรับห้องเรียน
How to teach close reading

วิธีการสอนการอ่านที่ดี: ตัวอย่างและไอเดียน่าสนใจสำหรับห้องเรียน

การอ่านโดยละเอียดเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับวิชาเรียนต่างๆ แน่นอนว่า แม้ว่าทักษะนี้จะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับภาษาอังกฤษและการอ่าน แต่ก็มีความสำคัญสำหรับวิชาสังคมและวิทยาศาสตร์ รวมทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นปัญหาเกี่ยวกับคำ

ครูส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการอ่านโดยละเอียดในชั้นเรียนกันอยู่แล้ว แต่จะมีประโยชน์มากขึ้นถ้าครูผู้สอนได้รับฟังไอเดียดีๆ มากขึ้นและนำไปผนวกรวมในแผนการสอนของตน ทั้งนี้ Post-it® Note Tabs และ แฟล็กซ์ลูกศร ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้คู่กับเอกสารการเรียนนั้น นับว่าเป็นเครื่องมือช่วยสอนที่มีค่ายิ่งสำหรับใช้สอนทักษะการอ่านโดยละเอียด

 


 • การอ่านเพื่อความเข้าใจ

  เมื่อนักศึกษาอ่านข้อเขียนหนึ่งๆ เป็นครั้งแรก พวกเขามักจะอ่านเฉยๆ โดยไม่จดโน้ตหรือถามคำถาม แต่ในการอ่านครั้งที่สอง คุณควรสอนให้พวกเขาทำเครื่องหมายคำศัพท์ คำถาม และประโยคยากๆ ที่พวกเขาอ่านพบ ทั้งนี้ โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ลูกศร เป็นเครื่องมือที่ดีมากในการทำเครื่องหมายแบบต่างๆ ในเอกสารที่อ่าน และพวกเขายังสามารถกำหนดรหัสโดยใช้สีเพื่อทำเครื่องหมายและจัดกลุ่มประเด็นสำคัญๆ อีกด้วย คุณสามารถกำหนดสีหนึ่งๆ ให้กับแต่ละเรื่อง เช่น คำศัพท์ คำถาม และประโยค หรือให้ผู้เรียนทำเครื่องหมายสีแดงสำหรับส่วนที่ยาก สีเหลืองสำหรับส่วนที่ค่อนข้างยาก และสีเขียวสำหรับส่วนที่ง่าย.

  Reading to understand

 • การอ่านเพื่อสร้างคำตอบ

  ในการอ่านเอกสารเพิ่มเติม และเมื่อคุณถามคำถามเฉพาะใดๆ  โพสต์-อิท® โน้ต แท็บส์ สามารถช่วยให้ง่ายขึ้นได้เมื่อผู้เรียนต้องการจะเขียนคำอธิบายประกอบเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำถามต่างๆ และใช้โน้ตนี้ในภายหลังเพื่อนำมาเขียนเป็นคำตอบ เมื่อผู้เรียนอ่านเนื้อหาเพื่อจะตอบคำถาม โพสต์-อิท® โน้ต แท็บส์ จะทำให้พวกเขาสามารถจดโน้ตได้โดยตรงโดยแปะไว้คู่กับเนื้อหานั้นๆ เพื่อใช้สนับสนุนคำตอบที่พวกเขากำลังเขียนขึ้น หลังจากนั้น เมื่อผู้เรียนต้องทำงานที่มอบหมายรายบุคคล พวกเขาก็สามารถรวบรวมข้อมูลจากจุดที่ติดแท็บไว้และใช้ในการประกอบกันขึ้นเป็นคำตอบหรือข้อเขียน หรือใช้เครื่องหมายนี้ในการค้นหาเนื้อหาส่วนที่ต้องการจะทวนซ้ำก็ได้ 

  Reading to construct responses

 • เป้าหมายของการอ่านโดยละเอียดก็เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในระดับลึกขึ้น และยังเชี่ยวชาญในกระบวนการทำความเข้าใจกับสารที่ผู้เขียนต้องการสื่ออีกด้วย การทำกระบวนการนี้ซ้ำจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยและประสบความสำเร็จในการอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาที่ยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

การศึกษา ครู ภาษาอังกฤษ โน้ต arrow_flags

แท็ก: