1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. พบปะทักทายกัน
Meet and Greet

พบปะทักทายกัน

ใช้ Post-it® Super Sticky Note เพื่อช่วยให้นักเรียนคุ้นเคย


 • วิชา:

  การจัดการห้องเรียน

 • หัวข้อ:

  การจัดการชั้นเรียน, กิจกรรมละลายพฤติกรรม, เกรด 1 - 8, ESL

 • วัสดุ:

  โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต ขนาด 3x3 จำนวน 5 แพ็ค

 • ระดับชั้น:

  เกรด 1 - เกรด 8, ESL

 • เวลาโดยประมาณ:

  10 - 20 นาที

 • ผู้เขียน:

  ลินด์เซย์

 • Meet and Greet Supplies
 • 1

  ลองนึกถึงรูปทรงแปลกๆ (เช่นดอกไม้) ที่ประดิษฐ์ได้จาก โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต และใช้สีที่เหมาะสม

  Think of a fun shape

 • 2

  ที่ด้านหลังของ โพสต์-อิท® โน้ต แต่ละแผ่นให้เขียนคำถามเพื่อการทักทาย (เช่น วันพักร้อนที่ชอบที่สุด ถ้าคุณมีเงิน 1 ล้านเหรียญ ฯลฯ) ยิ่งมีคำถามมากเท่าไร ยิ่งดี.

  On the back of each Post-It® Note, write a meet-and-greet question (favorite vacation, if you could spend $1 million, etc). The more questions, the better.

 • 3

  ตัดกระดาษ โพสต์-อิท® โน้ต ให้มีรูปร่างประหลาดๆ.

 • 4

  ให้นักเรียนแต่ละคนดึง Post-it® Note ออกจากกระดานและตอบคำถามที่อยู่ด้านหลัง.

  Have each student pick a Post-It® Note off the board

 • 5

  ต้องแน่ใจว่าทุกคนได้หยิบกระดาษโน้ตแล้ว รวมทั้งคุณครูด้วย.

 • 6

  สามารถใช้เทคนิคเดียวกันนี้สำหรับการทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ ทั้งนี้ แทนที่จะเขียนคำถามเพื่อทักทาย ให้เขียนคำถามเกี่ยวกับการเรียนไว้ที่ด้านหลัง Post-it® Note แต่ละแผ่น.

การเรียน ครู ชั้นประถม มัธยมต้น ศูนย์_กิจกรรม_ของครู กิจกรรม_ห้องเรียน การจัดการ_ห้องเรียน กิจกรรมละลาย_พฤติกรรม เกรด_1 เกรด_2 เกรด_3 เกรด_4 เกรด_5 เกรด_6 เกรด_7 เกรด_8 esl super_sticky_notes โน้ต

แท็ก:


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย