1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. ไมโทซิส ฟลิปบุ๊ก
Mitosis Flip Books

ไมโทซิส ฟลิปบุ๊ก

จัดทำฟลิปบุ๊กด้วย Post-it® Note เพื่อสาธิตว่า เซลล์แบ่งตัวอย่างไร


 • วิชา:

  ชีววิทยา

 • หัวข้อ:

  ชีววิทยา, เกรด 6 - 8, ไมโทซิส, พันธุกรรม

 • วัสดุ:

  โพสต์-อิท® โน้ต ขนาด 3x3 จำนวน 1 แพ็ค, ปากกามาร์คเกอร์สีดำเส้นบาง, ปากกามาร์เกอร์สีแดงและสีน้ำเงิน

 • ระดับชั้น:

  เกรด 6 - 8

 • เวลาโดยประมาณ:

  20 - 40 นาที

 • ผู้เขียน:

  มิเชล มาโฮนีย์

 • Mitosis Flip Books Supplies

   

 • 1

  ดึงกระดาษโน้ต โพสต์-อิท® โน้ต ออกมา 12 แผ่น อย่าดึงแต่ละแผ่นแยกออกจากกัน แต่ให้กระดาษโน้ตยังคงติดกันเหมือนสมุดเล่มเล็ก.

  Remove 12 Post-it® Notes from a pad. Do not pull the notes apart in order to preserve a booklet.

 • 2

  ที่ด้านบนของกระดาษโน้ต ให้วาดรูปเซลล์ (เซลล์พืชหรือสัตว์ก็ได้) ในระยะอินเทอร์เฟส.

  On the top note, draw a cell (choose either plant or animal) in interphase.

 • 3

  ในกระดาษโน้ตแผ่นที่สอง ให้วาดรูปเซลล์ในช่วงเริ่มต้นของระยะโพรเฟส (กะระยะให้ตรงกับตำแหน่งที่วาดไว้บนแผ่นแรก)  ตามด้วยการวาดเซลล์ในกระดาษโน้ตแผ่นต่อไป (#3) โดยเป็นเซลล์ที่อยู่ในช่วงกลางของระยะโพรเฟส และในกระดาษโน้ตแผ่นต่อไป (#4) ให้วาดเซลล์ในช่วงท้ายของระยะโพรเฟส.

  On the second note, draw a cell

 • 4

  ในกระดาษโน้ตแผ่นที่ห้า (#5) ให้วาดเซลล์ในระยะเมตาเฟส และวาดต่อไปในกระดาษโน้ตแผ่นที่หก (#6) โดยเป็นรูปเซลล์ในช่วงเริ่มต้นของระยะแอนาเฟส และในแผ่นที่เจ็ดและแปด (#7 และ #8) ซึ่งเป็นภาพของเซลล์ในช่วงกลางและปลายของระยะแอนาเฟสตามลำดับ.

 • 5

  ในกระดาษแผ่นที่เก้า (#9) ให้วาดเซลล์ช่วงเริ่มต้นของระยะเทโลเฟส และให้วาดเช่นนี้ในกระดาษแผ่นที่ 10 และ 11 โดยเป็นรูปเซลล์ในช่วงกลางและช่วงท้ายของระยะเทโลเฟส และสิ้นสุดฟลิปบุ๊คหน้าที่ 12 ด้วยภาพวาดการแบ่งไซโทพลาสซึม ซึ่งเซลล์ถูกแบ่งออกเป็นสองเซลล์.

 • 6

  เมื่อวาดภาพทั้งหมดแล้ว ให้เปิดหน้าหนังสือต่อเนื่องกันเร็วๆ เพื่อดูภาพเคลื่อนไหวของการแบ่งตัวของเซลล์.

  • On the fifth note (#5), draw a cell in Metaphase
  • On the ninth note (#9), draw early Telophase
  • When all of the pictures are drawn, flip through the pages to watch your animation of a cell dividing
 • 7

  โปรเจ็กต์นี้อาจใช้เป็นกิจกรรมเสริมบทเรียนเรื่องเซลล์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ได้ นอกจากนี้ ยังถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการปูทางไปสู่หัวข้อเรื่องพันธุกรรม.

  provides a great introduction to the topic of genetics

การเรียน ครู ชั้นประถม มัธยมต้น ศูนย์_กิจกรรม_ของครู กิจกรรม_ห้องเรียน ชีววิทยา เกรด_6 เกรด_7 เกรด_8 ไมโทซิส พันธุกรรม super_sticky_notes

แท็ก:


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย