1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. ดอกทานตะวันคำเหมือน
Synonym Sunflowers

ดอกทานตะวันคำเหมือน

สะสมคลังศัพท์ด้วย Post-it® Super Sticky Note


 • วิชา:

  ศิลป์ภาษา

 • หัวข้อ:

  ศิลป์ภาษา, เกรด 1 - 8, คำพ้อง

 • วัสดุ:

  Post-it® Super Sticky Notes ขนาด 3x3 สีเหลือง 1 แพ็ค, กระดาษสีเหลือง, สีน้ำตาล, ปากกามาร์คเกอร์สีดำ

 • ระดับชั้น:

  เกรด 1 - 8

 • เวลาโดยประมาณ:

  10 - 20 นาที

 • ผู้เขียน:

  สเตซีย์ เฮนซัน

 • Sunonym Sunflowers Supplies

   

 • 1

  ตัดกระดาษสีน้ำตาลแผ่นใหญ่ให้เป็นวงกลมให้มีขนาดเท่ากับจานกระดาษ.

  • cut a circle about the size of a paper plate
  • sheet of brown construction paper
 • 2

  เขียนคำศัพท์ธรรมดาๆ บนกระดาษสีน้ำตาล ซึ่งเป็นคำที่นักเรียนใช้กันมากเกินไป เช่น ดี น่ารัก พูด วิ่ง ฯลฯ.

  Write a very common word on the brown paper

 • 3

  ให้นักเรียนระดมความคิดเพื่อหาคำพ้องความหมายสำหรับคำที่เลือก และเขียนข้อเสนอต่างๆ ลงบนกระดาษ Post-it® Super Sticky Note สีเหลือง จากนั้น ให้ติดกระดาษสีน้ำตาลที่ตัดเป็นวงกลมนี้ไว้ที่ผนังหรือด้านข้างโต๊ะของคุณ และนำข้อเสนอต่างๆ ของนักเรียนไปติดไว้ล้อมรอบวงกลมสีน้ำตาล.

  • Help your students brainstorm synonyms for the chosen word
  • write their ideas on yellow Post-it® Super Sticky Notes
  • post your student's ideas around the brown circle
 • 4

  คุณสามารถสร้างดอกทานตะวันคำพ้องได้!

  You have created a Synonym Sunflower!

การเรียน ครู ชั้นประถม มัธยมต้น super_sticky_notes ศูนย์_กิจกรรม_ของครู กิจกรรม_ห้องเรียน ศิลป์_ภาษา เกรด_1 เกรด_2 เกรด_3 เกรด_4 เกรด_5 เกรด_6 เกรด_7 เกรด_8 คำพ้อง โน้ต

แท็ก:


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย