1. ประเทศไทย
 2. โพสต์-อิท
 3. ความคิด
 4. สูงกว่า/เตี้ยกว่า
Taller/Shorter

สูงกว่า/เตี้ยกว่า

ใช้ Post-it Notes® เพื่อช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับขนาด


 • วิชา:

  ศิลปะหรือคณิตศาสตร์

 • หัวข้อ:

  อนุบาล, ศิลปะ, คณิตศาสตร์

 • วัสดุ:

  Post-it® Super Sticky Notes และ Post-it® Easel Pad จำนวน 5 แพ็ค.

 • ระดับชั้น:

  อนุบาล

 • เวลาโดยประมาณ:

  20 - 40 นาที

 • ผู้เขียน:

  เต่าทอง

 • Taller/Shorter Supplies
 • 1

  วาดรูปคนแบบง่ายๆ ซึ่งสูงเท่ากับผู้เรียนของคุณลงบน โพสต์-อิท® อีเซิล แพ็ด ติดไว้บนผนังว่างๆ ตรงตำแหน่งล่างสุด

  • Draw a stick figure about as tall as your students on an Post-it® Easel Pad
  • Place it at the base of a blank wall.
 • 2

  ให้ผู้เรียนวาดอะไรก็ได้ที่ตัวเตี้ยกว่าเขาลงบน โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต ให้ผู้เรียนนำโน้ตนั้นไปติดบนรูปคนหรือข้างๆ รูปคน

  • Have your students draw something that is shorter than they are on a Post-it® Note
  • Have them place their note on or around the stick figure.
  • Use Post-it Notes® to help young students learn about scale.
 • จากนั้น ให้ผู้เรียนวาดอะไรก็ได้ที่ตัวสูงกว่าเขาลงบน โพสต์-อิท® โน้ต ขอให้ผู้เรียนติดรูปนั้นในตำแหน่งที่สูงกว่าศีรษะของรูปคน.

  Help your students brainstorm synonyms for the chosen word

 • 4

  พูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนสร้างขึ้นและตำแหน่งที่ควรจะติดบน โพสต์-อิท® โน้ต วิธีนี้จะช่วยส่งเสริมแนวคิดเรื่องขนาดโดยใช้สิ่งที่ผู้เรียนคุ้นเคย.

การศึกษา ครู ประถมศึกษา ศูนย์_กิจกรรม_ครู กิจกรรม_ห้องเรียน อนุบาล ศิลปะ คณิตศาสตร์ โน้ต easel_pad super_sticky_notes

แท็ก: