1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. การสร้างภาพเศษส่วน
Visualize Fractions

การสร้างภาพเศษส่วน

งานศิลปะที่ทำด้วย Post-it® Super Sticky Note และ Post-it® Big Pad ช่วยให้ผู้เรียน "เห็นภาพ" เศษส่วน


 • วิชา:

  คณิตศาสตร์

 • หัวข้อ:

  คณิตศาสตร์, เศษส่วน, ป. 1 - 3

 • วัสดุ:

  โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต ขนาด 3x3 จำนวน 5 แพ็ค, Post-it® Big Pad สีน้ำเงิน ขนาด 22x22, กรรไกร, ปากกามาร์คเกอร์สีดำ.

 • ระดับชั้น:

  ป. 1 - 3

 • เวลาโดยประมาณ:

  40 - 60 นาที

 • ผู้เขียน:

  แคทธี่ บาร์เน็ต

 • Visualize Fractions supplies

   

 • 1

  แจก โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต สีต่างๆ ให้ผู้เรียนของคุณ.

  Distribute different colored Post-it® Super Sticky Notes to your students.

 • 2

  ให้ผู้เรียนตัดกระดาษ โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต แทนจำนวนเศษส่วนโดยใช้สีที่ต่างกันสำหรับแต่ละส่วน  เนื่องจากกระดาษโน้ตเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3 นิ้ว จึงง่ายต่อการสร้างภาพเศษส่วนได้เต็มจำนวน.

  Have your students cut their Post-it® Super Sticky Notes to create a visual representation of fraction sizes

 • 3

  จากนั้น ให้ผู้เรียน "เรียงต่อ" กระดาษโน้ตทั้งหมดโดยการติดแถบแต่ละแถบลงบน โพสต์-อิท® โน้ตแผ่นใหญ่ และเขียนจำนวนเศษส่วนไว้ที่ด้านข้างกระดาษโน้ตเหล่านั้น.

  • reassemble the whole note
  • affix each strip on a Post-it® Big Pad
  • write the fraction next to their notes
 • 4

  ให้แขวนแผ่น โพสต์-อิท® โน้ตแผ่นใหญ่ ไว้รอบๆ ห้องเรียนเพื่อสร้างสรรค์ห้องแสดงงานศิลปะให้ผู้เรียนได้เข้ามาสำรวจ.

  Now, hang the sheets from the Post-it® Big Pads around the room to create a gallery for the students to explore.

การเรียน ครู ชั้นประถม ศูนย์_กิจกรรม_ของครู กิจกรรม_ห้องเรียน คณิตศาสตร์ ชั้น_อนุบาล ป._1 ป._2 ป._3 โน้ต super_sticky_notes

แท็ก


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย