• โพสต์-อิท® อีเซิล แพ็ค รุ่นตั้งโต๊ะ 563R
 • โพสต์-อิท® อีเซิล แพ็ค รุ่นตั้งโต๊ะ 563R

  3M ID 70070933182
   • อีเซิลแพ็ด สำหรับการประชุม รุ่นตั้งโต๊ะ
   • เหมาะสำหรับการประชุม workshop, ระดมสมอง หรือการอบรม
    เพิ่มเติม
   รายละเอียด

   โพสต์-อิท® อีเซิลแพ็ด 563R 20"x23"รุ่นตั้งโต๊ะ 20แผ่นต่อเล่ม

   • อีเซิลแพ็ด สำหรับการประชุม รุ่นตั้งโต๊ะ
   • เหมาะสำหรับการประชุม workshop, ระดมสมอง หรือการอบรม
   คุณลักษณะเฉพาะ
   ขนาด
   20"x23"
   ประเภทผลิตภัณฑ์
   อีเซิล แพ็ด
   ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
   แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
   เปลี่ยนประเทศ
   ประเทศไทย - ไทย