• โพสต์-อิท® อีเซิล แพ็ค รุ่นแขวน 559SS
 • โพสต์-อิท® อีเซิล แพ็ค รุ่นแขวน 559SS

  3M ID 70016079025
  • อีเซิลแพ็ด สำหรับการประชุม รุ่นติดตั้งบนกำแพงหรือฟลิบชาร์ด
  • เหมาะสำหรับการประชุม workshop, ระดมสมอง หรือการอบรม
   เพิ่มเติม
  รายละเอียด

  โพสต์-อิท® อีเซิลแพ็ด 559SS 25"x30.5"รุ่นแขวน

  • อีเซิลแพ็ด สำหรับการประชุม รุ่นติดตั้งบนกำแพงหรือฟลิบชาร์ด
  • เหมาะสำหรับการประชุม workshop, ระดมสมอง หรือการอบรม
  คุณลักษณะเฉพาะ
  Package Configurations
  30แผ่นต่อเล่ม
  ขนาด
  25"x30"
  ประเภทผลิตภัณฑ์
  อีเซิล แพ็ด
  รูปแบบสินค้า
  30แผ่นต่อเล่ม
  สี
  สีขาว
  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย