1. โพสต์-อิท
  2. Products
  3. ผู้บริโภค
  4. สำนักงาน
  5. Post-it
  6. Easel Pads
  7. โพสต์-อิท® อีเซิล แพ็ค รุ่นแขวน 559SS

โพสต์-อิท® อีเซิล แพ็ค รุ่นแขวน 559SS

3M ID 70016079025
  • อีเซิลแพ็ด สำหรับการประชุม รุ่นติดตั้งบนกำแพงหรือฟลิบชาร์ด
  • เหมาะสำหรับการประชุม workshop, ระดมสมอง หรือการอบรม
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

โพสต์-อิท® อีเซิลแพ็ด 559SS 25"x30.5"รุ่นแขวน

  • อีเซิลแพ็ด สำหรับการประชุม รุ่นติดตั้งบนกำแพงหรือฟลิบชาร์ด
  • เหมาะสำหรับการประชุม workshop, ระดมสมอง หรือการอบรม
คุณลักษณะเฉพาะ
Package Configurations
30แผ่นต่อเล่ม
ขนาด
25"x30"
บรรจุ
30แผ่นต่อเล่ม
สี
สีขาว
ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
เปลี่ยนประเทศ
ประเทศไทย - ไทย