• โพสต์-อิท® เพจมาร์กเกอร์ 670-4AN
 • โพสต์-อิท® เพจมาร์กเกอร์ 670-4AN

  3M ID XP002007738
  • เพจ มาร์กเกอร์ คั่นหน้าชั่วคราวและจดโน้ตโดยย่อ
  • เหมาะสำหรับคั่นหน้าวาระการประชุม แยกงานเอกสาร
  • ติดแน่น ลอกออกและติดซ้ำได้หลายครั้ง
  • 15มม. x 50มม. 45แผ่นต่อเล่ม 4เล่มต่อแพ็ค 180แผ่นต่อแพ็ค
   เพิ่มเติม
  รายละเอียด

  โพสต์-อิท® เพจ มาร์กเกอร์ 670-4AN คละสีสะท้อนแสง 15mmx50mm 4เล่ม

  โพสต์-อิท® เพจ มาร์กเกอร์ 670-4AN คละสีสะท้อนแสง 1/2"x2" 4เล่ม

  • เพจ มาร์กเกอร์ คั่นหน้าชั่วคราวและจดโน้ตโดยย่อ
  • เหมาะสำหรับคั่นหน้าวาระการประชุม แยกงานเอกสาร
  • ติดแน่น ลอกออกและติดซ้ำได้หลายครั้ง
  • 15มม. x 50มม. 45แผ่นต่อเล่ม 4เล่มต่อแพ็ค 180แผ่นต่อแพ็ค
  • จำนวน 12แพ็คต่อกล่องย่อย 48แพ็คต่อกล่อง
  คุณลักษณะเฉพาะ
  Brand
  Post-it®
  Package Configurations
  45แผ่นต่อเล่ม 4เล่มต่อแพ็ค
  ขนาด
  15mmx50mm
  ประเภทผลิตภัณฑ์
  เพจ มาร์กเกอร์
  สี
  คละสีสะท้อนแสง
  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย