• โพสต์-อิท® เมมโมบอร์ด 558-L
 • โพสต์-อิท® เมมโมบอร์ด 558-L

  3M ID XT002054747
  • แผ่นบอร์ดเคลือบกาวโพสต์-อิท® สำหรับติดป้ายประกาศ
  • เหมาะสำหรับติดป้ายประกาศ หรือติดเอกสารสำคัญที่งานบ่อย เหมาะกับงานใช้ภายในอาคาร
  • สามารถติดป้ายกระดาษ โดยไม่ต้องใช้หมุด หรือเทป สามารถลอกออกได้ หรือติดซ้ำได้
   เพิ่มเติม
  รายละเอียด

  โพสต์-อิท® เมมโมบอร์ด แผ่นบอร์ดเคลือบกาว 558-L สีน้ำตาล 18"x23"

  • แผ่นบอร์ดเคลือบกาวโพสต์-อิท® สำหรับติดป้ายประกาศ
  • เหมาะสำหรับติดป้ายประกาศ หรือติดเอกสารสำคัญที่งานบ่อย เหมาะกับงานใช้ภายในอาคาร
  • สามารถติดป้ายกระดาษ โดยไม่ต้องใช้หมุด หรือเทป สามารถลอกออกได้ หรือติดซ้ำได้
  คุณลักษณะเฉพาะ
  ขนาด
  18"x23"
  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย