• โพสต์-อิท®แฟล็กซ์รุ่น 684-SH
 • โพสต์-อิท®แฟล็กซ์รุ่น 684-SH

  3M ID XT002098322
  • เทปแฟล็กซ์รุ่นพิมพ์ข้อความ Sign Here สำหรับคั่นหน้า เน้นจุดสนใจ เพื่อเสนอเซ็นต์อนุมัติ
  • สามารถเขียนบนเนื้อเทปได้ ลอกออกติดซ้ำได้หลายครั้ง ไม่ทิ้งคราบกาว
   เพิ่มเติม
  รายละเอียด

  โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ 684-SH SIGN HERE .47X1.7IN 24แพ็ค่ต่อกล่อง

  • เทปแฟล็กซ์รุ่นพิมพ์ข้อความ Sign Here สำหรับคั่นหน้า เน้นจุดสนใจ เพื่อเสนอเซ็นต์อนุมัติ
  • สามารถเขียนบนเนื้อเทปได้ ลอกออกติดซ้ำได้หลายครั้ง ไม่ทิ้งคราบกาว
  คุณลักษณะเฉพาะ
  Brand
  Post-it®
  ขนาด
  0.47"x1.7"
  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย