• โพสต์-อิท®แฟล็กซ์ 682-SH-OBL
 • โพสต์-อิท®แฟล็กซ์ 682-SH-OBL

  3M ID 70005255263
  • เทปแฟล็กซ์รุ่นพิมพ์ข้อความ Sign Here สำหรับคั่นหน้า เน้นจุดสนใจ เพื่อเสนอเซ็นต์อนุมัติ
  • สามารถเขียนบนเนื้อเทปได้ ลอกออกติดซ้ำได้หลายครั้ง ไม่ทิ้งคราบกาว
   เพิ่มเติม
  รายละเอียด

  โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ 682-SH-OBL 0.94"X1.7" 60แผ่นต่อแพ็ค

  • เทปแฟล็กซ์รุ่นพิมพ์ข้อความ Sign Here สำหรับคั่นหน้า เน้นจุดสนใจ เพื่อเสนอเซ็นต์อนุมัติ
  • สามารถเขียนบนเนื้อเทปได้ ลอกออกติดซ้ำได้หลายครั้ง ไม่ทิ้งคราบกาว
  คุณลักษณะเฉพาะ
  Brand
  Post-it®
  Dispenser
  Yes
  ขนาด
  0.94”x1.7”
  ประเภทผลิตภัณฑ์
  แฟล็กซ์
  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย