1. โพสต์-อิท
 2. Products
 3. ผู้บริโภค
 4. สำนักงาน
 5. ผลิตภัณฑ์สำนักงานและสถานศึกษา
 6. Post-it
 7. Easel Pads
 8. โพสต์-อิท® อีเซิลแพ็ด 563R 20"x23"รุ่นตั้งโต๊ะ 20แผ่นต่อเล่ม

โพสต์-อิท® อีเซิลแพ็ด 563R 20"x23"รุ่นตั้งโต๊ะ 20แผ่นต่อเล่ม

3M ID 70070933182
 • อีเซิลแพ็ด สำหรับการประชุม รุ่นตั้งโต๊ะ
 • เหมาะสำหรับการประชุม workshop, ระดมสมอง หรือการอบรม
 • เนื้อกระดาษดี หมึกไม่ซึมไปยังแผ่นถัดไป และไม่ซึมไปยังพื้นผิวที่ติด
 • สามารถติดแล้วลอกออกได้ติดซ้ำใหม่ได้หลายครั้ง
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

Post-it® Easel Pad
โพสต์-อิท® อีเซิลแพ็ด 563R SELF STICK TABLE TOP รุ่นตั้งโต๊ะ 20"X23" 20SHT/PAD

โพสต์-อิท® อีเซิลแพ็ด 563R 20"x23"รุ่นตั้งโต๊ะ 20แผ่นต่อเล่ม

 • อีเซิลแพ็ด สำหรับการประชุม รุ่นตั้งโต๊ะ
 • เหมาะสำหรับการประชุม workshop, ระดมสมอง หรือการอบรม
 • เนื้อกระดาษดี หมึกไม่ซึมไปยังแผ่นถัดไป และไม่ซึมไปยังพื้นผิวที่ติด
 • สามารถติดแล้วลอกออกได้ติดซ้ำใหม่ได้หลายครั้ง
 • จำนวน 4เล่มต่อกล่อง
คุณลักษณะเฉพาะ
Package Configurations
20แผ่นต่อเล่ม
ขนาด
20"x23"
สี
สีขาว
ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
เปลี่ยนประเทศ
ประเทศไทย - ไทย