Post-it® Flags โพสต์-อิท® แฟล็กซ์รุ่น 683-3

3M ID XT002037684
  • เทปแฟล็กซ์สำหรับทำอินเด็กซ์ คั่นหน้า จัดหมวดหมู่ เน้นจุดสนใจ
  • สามารถเขียนบนเนื้อเทปได้ ลอกออกติดซ้ำได้หลายครั้ง ไม่ทิ้งคราบกาว
  • สามารถถ่ายเอกสารได้โดยไม่ต้องดึงเทปออก ไม่เกิดรอยเปื้อนดำ
  • ขนาด 1นิ้ว x 1.7นิ้ว จำนวน 25แผ่นต่อสี 75แผ่นต่อแพ็ค สีชมพู เขียว และฟ้าสะท้อนแสง
 เพิ่มเติม
รายละเอียด

Post-it® Flags โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ 683-3 1นิ้วx1.7นิ้ว 3สี

โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ 683-3 1"x1.7" ชมพู,เขียว,ฟ้า สะท้อนแสง 25 แผ่น/สี

  • เทปแฟล็กซ์สำหรับทำอินเด็กซ์ คั่นหน้า จัดหมวดหมู่ เน้นจุดสนใจ
  • สามารถเขียนบนเนื้อเทปได้ ลอกออกติดซ้ำได้หลายครั้ง ไม่ทิ้งคราบกาว
  • สามารถถ่ายเอกสารได้โดยไม่ต้องดึงเทปออก ไม่เกิดรอยเปื้อนดำ
  • ขนาด 1นิ้ว x 1.7นิ้ว จำนวน 25แผ่นต่อสี 75แผ่นต่อแพ็ค สีชมพู เขียว และฟ้าสะท้อนแสง
  • จำนวน 12ชิ้นต่อแพ็ค 6แพ็คต่อกล่อง 72ชิ้นต่อกล่อง
คุณลักษณะเฉพาะ
Package Configurations
25แผ่นต่อเล่ม 3สีต่อแพ็ค
ขนาด
1"x1.7"
สี
คละสีฟ้า ชมพูและเขียว
ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
เปลี่ยนประเทศ
ประเทศไทย - ไทย