Post-it® Flags โพสต์-อิท® แฟล็กซ์รุ่น 683-5SH

3M ID XT002058888
  • เทปแฟล็กซ์สำหรับทำอินเด็กซ์ คั่นหน้า จัดหมวดหมู่ เน้นจุดสนใจ
  • สามารถเขียนบนเนื้อเทปได้ ลอกออกติดซ้ำได้หลายครั้ง ไม่ทิ้งคราบกาว
  • สำหรับแฟล็กซ์พิมพ์ข้อความ Sign Here ขนาด 0.47นิ้วx1.7นิ้ว จำนวน 30แผ่นต่อเล่ม จำนวน 2เล่ม
  • สำหรับแฟล็กซ์รุ่นปกติ ขนาด 0.5นิ้วx1.7นิ้ว จำนวน 25แผ่นต่อเล่ม จำนวน 3เล่ม สีเหลืองสำหรับรุ่นพิมพ์ข้อความ sign here สีน้ำเงิน ชมพู และฟ้าสะท้อนแสง สำหรับรุ่นปกติ
 เพิ่มเติม
รายละเอียด

Post-it® Flags โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ 683-5SH พิมพ์ข้อความ Sign Here และรุ่นปกติ

โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ 683-5SH 0.47"x1.7" สีเหลือง 30แผ่น/สี 2เล่ม 0.50"x1.7" สีน้ำเงิน ชมพู ฟ้า 25 แผ่น/สี

  • เทปแฟล็กซ์สำหรับทำอินเด็กซ์ คั่นหน้า จัดหมวดหมู่ เน้นจุดสนใจ
  • สามารถเขียนบนเนื้อเทปได้ ลอกออกติดซ้ำได้หลายครั้ง ไม่ทิ้งคราบกาว
  • สำหรับแฟล็กซ์พิมพ์ข้อความ Sign Here ขนาด 0.47นิ้วx1.7นิ้ว จำนวน 30แผ่นต่อเล่ม จำนวน 2เล่ม
  • สำหรับแฟล็กซ์รุ่นปกติ ขนาด 0.5นิ้วx1.7นิ้ว จำนวน 25แผ่นต่อเล่ม จำนวน 3เล่ม สีเหลืองสำหรับรุ่นพิมพ์ข้อความ sign here สีน้ำเงิน ชมพู และฟ้าสะท้อนแสง สำหรับรุ่นปกติ
  • จำนวน 12ชิ้นต่อแพ็ค 6แพ็คต่อกล่อง 72ชิ้นต่อกล่อง
คุณลักษณะเฉพาะ
Package Configurations
30แผ่นต่อเล่มพิมพ์ sign here 25แผ่นต่อเล่มรุ่นปกติ
ขนาด
0.47"x1.7", 0.5"x1.7"
สี
พิมพ์ sign here สีเหลือง รุ่นปกิคละสีน้ำเงิน ชมพู ฟ้า
ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
เปลี่ยนประเทศ
ประเทศไทย - ไทย