Post-it® Flags โพสต์-อิท® แฟล็กซ์รุ่น 684-25

3M ID XT002098306
  • เทปแฟล็กซ์สำหรับทำอินเด็กซ์ คั่นหน้า จัดหมวดหมู่ เน้นจุดสนใจ
  • สามารถเขียนบนเนื้อเทปได้ ลอกออกติดซ้ำได้หลายครั้ง ไม่ทิ้งคราบกาว
  • สามารถถ่ายเอกสารได้โดยไม่ต้องดึงเทปออก ไม่เกิดรอยเปื้อนดำ
  • ขนาด 1นิ้วx1.7นิ้ว จำนวน 20แผ่นต่อสี 100แผ่นต่อแพ็ค สีฟ้าสะท้อนแสงและสีเหลือง
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

Post-it® Flags โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ 684-25 1นิ้วx1.7นิ้ว สีฟ้าสะท้อนแสงและสีเหลือง

โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ 684-25 1"x1.7" 2สี

  • เทปแฟล็กซ์สำหรับทำอินเด็กซ์ คั่นหน้า จัดหมวดหมู่ เน้นจุดสนใจ
  • สามารถเขียนบนเนื้อเทปได้ ลอกออกติดซ้ำได้หลายครั้ง ไม่ทิ้งคราบกาว
  • สามารถถ่ายเอกสารได้โดยไม่ต้องดึงเทปออก ไม่เกิดรอยเปื้อนดำ
  • ขนาด 1นิ้วx1.7นิ้ว จำนวน 20แผ่นต่อสี 100แผ่นต่อแพ็ค สีฟ้าสะท้อนแสงและสีเหลือง
  • จำนวน 12ชิ้นต่อแพ็ค 12แพ็คต่อกล่อง 144ชิ้นต่อกล่อง
คุณลักษณะเฉพาะ
Package Configurations
20แผ่นต่อเล่ม 2สีต่อแพ็ค
ขนาด
1"x1.7"
สี
คละสีเหลือง ฟ้า
ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
เปลี่ยนประเทศ
ประเทศไทย - ไทย