Post-it® Notes โพสต์-อิท® โน้ต 656 คละสีสะท้อนแสง

3M ID XT002056833
  • กระดาษโน้ตมีกาวในตัว ติดแน่น ลอกออก ติดซ้ำได้ ไม่ทำลายพื้นผิว
  • เหมาะสำหรับจดโน้ตหรือข้อความเตือนความจำ
  • คละสีสะท้อนแสง
  • ขนาด 2นิ้วx3นิ้ว 100แผ่นต่อเล่ม
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

Post-it® Notes โพสต์-อิท® โน้ต 656 2นิ้วx3นิ้ว คละสีสะท้อนแสง

โพสต์-อิท® โน้ต 656 คละสีสะท้อนแสง 2"x3"x100แผ่น แพ็คถุงแขวน

  • กระดาษโน้ตมีกาวในตัว ติดแน่น ลอกออก ติดซ้ำได้ ไม่ทำลายพื้นผิว
  • เหมาะสำหรับจดโน้ตหรือข้อความเตือนความจำ
  • คละสีสะท้อนแสง
  • ขนาด 2นิ้วx3นิ้ว 100แผ่นต่อเล่ม
  • จำนวน 12เล่มต่อกล่อง 4กล่องต่อกล่องลัง 48เล่มต่อกล่องลัง
คุณลักษณะเฉพาะ
Package Configurations
100แผ่นต่อเล่ม
ขนาด
2"x3"
สี
คละสีสะท้อนแสง
ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
เปลี่ยนประเทศ
ประเทศไทย - ไทย