Post-it® ดูราเบิล แท็บ 686L-PGO, 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว, 24 แพ็ค/ลัง

  • 3M ID 7010369242
  • UPC 00051131969391

1นิ้ว x 1.5นิ้ว, คละสี

โพสต์-อิท® ดูราเบิล แท็บ ช่วยลำดับความสำคัญของงาน และจัดสรรอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย

ตัวช่วยในการจัดระเบียบแฟ้มงานเอกสาร สมุดโน้ต แพลนเนอร์ หรือ ปฏิทินให้เป็นระบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ไฮไลท์
  • 1นิ้ว x 1.5นิ้ว, คละสี
  • โพสต์-อิท® ดูราเบิล แท็บ ช่วยลำดับความสำคัญของงาน และจัดสรรอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย
  • ตัวช่วยในการจัดระเบียบแฟ้มงานเอกสาร สมุดโน้ต แพลนเนอร์ หรือ ปฏิทินให้เป็นระบบ
  • ดัชนีแบบแข็ง ทนทาน สามารถเขียนบนเนื้อเทปได้ ติดและลอกออก ติดซ้ำได้
  • จำนวน 6ชิ้นต่อแพ็ค 4แพ็คต่อกล่อง 24ชิ้นต่อกล่อง

โพสต์-อิท® ดูราเบิล แท็บ ช่วยจัดการแฟ้มงานเอกสาร ออแกนไนเซอร์ แพลนเนอร์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถเขียนบนเนื้อเทปได้ ติดแล้วลอกออกได้ ติดซ้ำได้ คั่นหน้าทนทานใช้งานได้ยาวนาน

โพสต์-อิท® ดูราเบิล แท็บ 686L-PGO ดูราเบิล แท็บ 1"x1.5" 66แผ่น

ข้อกำหนดเฉพาะ