คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป

 • ได้ 3M ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการรีไซเคิลกับ Post-it® Notes ที่โรงงานกระดาษรีไซเคิล กาวบนกระดาษจะไม่ส่งผลต่อการรีไซเคิลกระดาษ เพราะกาวนี้จะหลุดออกโดยส่วนใหญ่ในกระบวนการขจัดหมึกของกระดาษ สีย้อมในกระดาษจะหลุดออกในกระบวนการขจัดหมึก.

 • Post-it® Notes มีหลายสีและหลายขนาด โดยเป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของกระดาษรีไซเคิลที่ใช้งานแล้ว 30% เป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ 3M ยังเสนอโน้ตที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล 100% ในรูปแบบสีเหลืองสว่างและสีพาสเทลอีกด้วย โน้ตที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล 100% นี้ ประกอบด้วยเยื่อกระดาษที่ยังไม่ได้ใช้งานจำนวน 70% และอีก 30% เป็นเยื่อกระดาษที่ใช้งานแล้ว นอกจากนี้ Post-it® Easel Pads ยังมีจำหน่ายในรูปแบบของกระดาษที่ใช้งานแล้วเป็นจำนวน 30% อีกด้วย.

 • เยื่อกระดาษรีไซเคิลที่เราหาได้มีไม่มากพอที่จะนำมาทำกระดาษใหม่ทั้งหมด แม้แต่การรีไซเคิลอย่างเต็มที่ โรงงานกระดาษก็ไม่สามารถจัดทำกระดาษขึ้นจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดได้ อันที่จริง มีผู้ประมาณการว่าถ้ากระดาษที่พิมพ์และที่เขียนทั้งหมดทำจากวัสดุรีไซเคิล ระดับความยั่งยืนสูงสุดของวัสดุหลังการใช้งานจะอยู่ที่ต่ำกว่า 10%.

 • การรีไซเคิลเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการใช้ประโยชน์ขยะจากหลุมฝังกลบที่แออัดจนเกินไป กระดาษที่รวบรวมมาได้จะใช้เป็นวัตถุดิบในการจัดทำกระดาษ กล่อง และกระดาษชำระรีไซเคิล นอกจากนี้ การรีไซเคิลยังเป็นการช่วยปกป้องผืนป่าโดยลดความต้องการเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ แต่การรีไซเคิลนั้นมีความหมายมากกว่าเพียงแค่รวบรวมสิ่งของที่รีไซเคิลได้เท่านั้น การรีไซเคิลมีสามองค์ประกอบด้วยกันคือ การรวบรวมขยะ การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นจากวัสดุรีไซเคิล และการซื้อของเหล่านี้ เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล คุณกำลังช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ และสร้างตลาดที่มีเสถียรภาพมากขึ้นสำหรับการขายวัสดุแยกออกจากการรีไซเคิล เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์กระดาษที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล คุณกำลังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม.

 • ได้ Post-it® Recycled Notes มีคุณภาพเท่าๆ กับ Post-it® Notes มาตรฐานทั่วไปของเรา.

 • นับแต่ปี ค.ศ. 1975 การจ่ายเงินเพื่อป้องกันมลภาวะ (Pollution Prevention Pay) ของ 3M หรือโปรแกรม 3P ได้ช่วยป้องกันการสร้างมลภาวะมูลค่าสูงกว่า 2.7 พันล้านปอนด์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา 3M ได้ลดการปล่อยไอเสียลงได้ถึง 95% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 62% นอกจากนี้ 3M ยังได้ดำเนินการเพื่อลดขยะโดยการป้องกัน การใช้ซ้ำและการรีไซเคิลที่ส่วนปฏิบัติงานต่างๆ ของตนตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ในปี ค.ศ. 2008 บริษัท 3M ได้รีไซเคิลขยะหรือนำมาใช้ซ้ำมากกว่า 20 เท่าเมื่อเทียบกับที่บริษัทบำบัดหรือกำจัดทิ้งในหลุมฝังกลบ หรือส่งไปยังโรงงานเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน.

 • วัสดุเหลือทิ้งก่อนการใช้งาน (Preconsumer waste) หรือที่เรียกกันว่าวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต โดยทั่วไปแล้วถือว่าเป็นวัสดุที่ได้มาจากกระแสวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ไม่รวมการได้รับประโยชน์อีกครั้งจากวัสดุ เช่น การปรับปรุงใหม่ การบดซ้ำ หรือเศษซากที่เกิดจากกระบวนการและสามารถนำมาใช้ในกระบวนการเดิมที่สร้างวัสดุนี้ขึ้นใหม่ได้ วัสดุเหลือทิ้งที่ผ่านการใช้งาน โดยทั่วไปแล้ว หมายถึง กระดาษเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นที่บ้านหรือสำนักงานหลังจากการใช้งานตามที่ต้องการแล้ว ตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ที่นำมารีไซเคิลหลังจากอ่านแล้วจะถือว่าเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ผ่านการใช้งาน.

 • ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลอย่างน้อยที่สุดต้องมีส่วนผสมของวัสดุที่สามารถฟื้นฟูหรือนำมาจากกระแสวัสดุเหลือทิ้ง ไม่ว่าจะในกระบวนการผลิต (ก่อนใช้งาน) และ/หรือหลังจากใช้งานแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถเก็บรวบรวม คัดแยก หรือนำมาจากกระแสวัสดุเหลือทิ้งเพื่อนำมาใช้ซ้ำหรือผลิตหรือประกอบกันนึ้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบรรุภัณฑ์อื่นโดยผ่านโครงการรีไซเคิลที่มีอยู่ การมีวัสดุที่รีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถนำไปรีไซเคิลได้เสมอไป แม้ว่าผลิตภัณฑ์กระดาษส่วนใหญ่สามารถรีไซเคิลได้ผ่านโครงการรีไซเคิลที่มีอยู่ Post-it® Notes และ Post-it® Super Sticky Notes สามารถนำไปรีไซเคิลได้.

 • สัญลักษณ์นี้เรียกว่า โมเบียสลูป (Mobius Loop) สัญลักษณ์รีไซเคิลที่เป็นรูปลูกศรสามอันวนไล่กันจนกลายเป็นรูปสามเหลี่ยม มีความหมายว่า ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์นั้นผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุที่รีไซเคิล หรือผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถนำไปรีไซเคิลได้ หรือเพื่อระบุประเภทของพลาสติกที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์นั้น ทั้งนี้ มักมีการใส่ข้อมูลไว้ด้านในหรือรอบๆ โมเบียสลูปเพื่อแสดงว่ามีการใช้วัสดุที่รีไซเคิลมากเท่าใด หรือส่วนใดของบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์นี้ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้.

 • ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ใช้งาน และกำจัดทิ้งโดยไม่ทำให้สูญเสียทรัพยากรของโลกหรือทำลายสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ได้แก่ การใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใหม่ได้อย่างมีความรับผิดชอบ การลดการขนส่งเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงฟอสซิล การผลิตอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อลดมลภาวะ และความสามารถในการรีไซเคิลของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ Post-it® Notes และ Post-it® Easel คือกระดาษ และกระดาษเป็นทรัพยากรที่นำกลับมาหมุนเวียนได้ กระดาษทั้งหมดของ Post-it® Notes ได้รับการรับรองจาก Chain of Custody (ระบบห่วงโซ่แห่งการควบคุม) ซึ่งหมายความว่าแหล่งวัตถุดิบของ Post-it® ได้รับการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก ผลิตภัณฑ์ Post-it® Notes ในสหรัฐอเมริกาได้รับการผลิตในประเทศสหรัฐฯ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ไม่ว่าจะเป็นขยะที่เกิดจากการใช้งานในครัวเรือนหรือในสำนักงานก็ตาม.

 • กระดาษใน Chain of Custody (ระบบห่วงโซ่แห่งการควบคุม) มาจากป่าไม้ที่ได้รับการจัดการเป็นอย่างดี โดยต้นไม้ทุกต้นที่ถูกตัดไปจะมีการปลูกทดแทน การตัดไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และป่าไม้ที่มีอายุยาวนานจะไม่ได้รับการอนุญาตให้มีการตัด Chain of Custody (CoC) เป็นระบบที่มีการตรวจสอบจากภายนอก โดยมีการลงบันทึกไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนว่าผลิตภัณฑ์จากป่าถูกแจกจ่ายจากป่าต้นกำเนิดใด ผ่านกระบวนการผลิตทั้งหมด จนเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย มีการใช้ระบบติดตามและตรวจสอบต้นกำเนิด และอัตราร้อยละของเยื่อไม้ที่ได้รับการรับรองซึ่งใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้น.

 • ผลิตภัณฑ์ Post-it® Notes และ Post-it® Easel Pads ทั้งหมดได้รับการรับรองจาก Chain of Custody โดยระบบการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก.

 • การจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน หมายถึง การบริหารจัดการผืนป่าให้สอดคล้องกับความต้องการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ ระบบนิเวศน์และวัฒนธรรมของสังคมในปัจจุบันและเพื่อคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต ซึ่งหมายความว่าต้นไม้ทุกต้นที่ถูกตัดไป จะต้องได้รับการปลูกใหม่ทดแทนหรือสามารถเติบโตได้ใหม่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและทรัพยากรน้ำจะต้องได้รับการปกป้องดูแล เพื่อให้ผืนป่ายังคงดำรงอยู่ต่อไป และคงสภาพไว้สำหรับคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต.

 • องค์การพิทักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council - FSC) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระดับสากลที่สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาสาธารณะประโยชน์ และการจัดการป่าไม้โลกให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ FSC จะออกหนังสือรับรอง Chain of Custody สำหรับการจัดการป่าไม้ที่มีการปลูกไม้แบบยั่งยืนเช่นเดียวกับ SFI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่:

  www.fsc.org

 • โครงการแผนริเริ่มในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forestry Initiative - SFI) เป็นองค์กรอิสระที่ริเริ่มโดยบรรดาตัวแทนจากหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน กลุ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่วิชาการ ตลอดจนกลุ่มผู้นำในอุตสาหกรรม องค์กรนี้ได้จัดทำระบบที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ มาตรการและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ผสานรวมกับการปลูกป่าถาวรด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่า พันธุ์พืช ดิน น้ำ และอากาศควบคู่กันไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SFI โปรดดูที่ www.sfiprogram.org

 • PEFC หรือ Program for the Endorsement of Forest Certification เป็นองค์กรอิสระที่เป็นเครือข่ายร่วมระหว่างระบบการรับรองป่าไม้ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ระบบของ PEFC อยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการได้รับฉลากรับรองนี้เป็นการรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์ไม้ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระแล้วว่า มาจากป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน สมาชิกในสหรัฐของ PEFC ได้แก่ SFI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PEFC โปรดดูที่: www.pefc.org

 • กรุณาโทรติดต่อสายด่วนข้อมูลแผนกอุปกรณ์สำนักงานได้ที่ 1-800-395-1223 หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Post-it® Notes ในเวลาทำการตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 16.30 น. (ตามเวลามาตรฐานตอนกลาง).

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Digital Notes

 • ซอฟต์แวร์ Post-it® Digital Notes สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 (เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต).

 • คุณสามารถดาวน์โหลดการอัพเดตล่าสุดได้จากหน้าอัพเดตของเราที่:

  http://www.3m.com/digitalnotes


  โปรดทราบว่า หากคุณเป็นผู้ใช้ Post-it® Software Notes เวอร์ชัน 3.1 (หรือก่อนหน้านี้) หรือผู้ใช้ Post-it® Digital Notes เวอร์ชัน 4.1 (หรือก่อนหน้านี้) โปรดทราบว่าการอัพเกรดนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่นี้จะอนุญาตให้คุณสามารถใช้งานได้ฟรี 30 วัน เมื่อพ้นระยะเวลาทดลองใช้ 30 วันแล้ว คุณจะต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้.

 • ได้ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันทดลองในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง หากต้องการ เวอร์ชันทดลองนี้จะมีระยะเวลาทำงานสามสิบ (30) วัน เมื่อพ้นระยะเวลาทดลองสามสิบ (30) วัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ได้รับการติดตั้งซอฟต์แวร์ Post-it® Digital Notes จำเป็นจะต้องสั่งซื้อซอฟต์แวร์นี้เพื่อให้สามารถใช้งานต่อไปได้ คุณสามารถสั่งซื้อ Post-it® Digital Notes ได้จากลิงก์ต่อไปนี้ http://www.3m.com/digitalnotes.

 • สามารถซ่อนได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม Desktop Dispenser แล้วเลือก Tools (เครื่องมือ) เลือก Preferences... (ค่าที่เลือกใช้) บนเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกแท็บ Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด) และมองหาหัวข้อ Notepad Display (การแสดงผลของ Notepad) ถ้าคุณเลือกส่วนของการแจ้งเตือน Taskbar (แถบงาน) เท่านั้น Desktop Dispenser ก็จะถูกซ่อน.

 • คลิกที่ปุ่ม Desktop Dispenser แล้วเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้น เลือก Preferences... (ค่าที่เลือกใช้) บนเมนูป๊อปอัพ แล้วไปที่แท็บ General (ทั่วไป) และยกเลิกการกาเลือกในช่อง Show 'About Post-it Digital Notes' picture during startup (แสดงรูปภาพ 'เกี่ยวกับ Post-it Digital Notes' ในระหว่างเริ่มต้นการทำงาน) .

 • ลบช็อตคัต Post-it® Digital Notes ออกจากโฟลเดอร์ StartUp ของคุณ คลิกปุ่ม Start (เริ่มต้น) บน Taskbar (แถบงาน) ของคุณ เลือก Programs (โปรแกรม) แล้วเลือก Startup (เริ่มต้นการทำงาน) คลิกขวาที่รายการ Post-it® Digital Notes เลือก Delete (ลบ) จากเมนูป๊อปอัพ เลือก Yes (ใช่) บนกล่องโต้ตอบ Confirm Shortcut Delete (ยืนยันการลบช็อตคัต) โปรดทราบว่า Post-it® Digital Notes จะไม่แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการแจ้งเตือนใดๆ และคุณจะไม่ได้รับ Subscription Notes ถ้าแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้ทำงานอยู่.

 • Note และ Memoboard จะจัดเก็บไว้ใน PDNDB ขอแนะนำว่า ถ้าคุณจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญไว้ใน Note ของคุณ คุณควรรวม PDNDB ไว้ในการสำรองข้อมูลระบบที่ทำเป็นกิจวัตรด้วย.

  Windows XP:
  ไฟล์นี้อยู่ที่ C:\Documents and Settings\\Application Data\3M\PDNotes.

  Windows Vista:
  ไฟล์นี้อยู่ที่ C:\Users\\AppData\Roaming\3M\PDNotes.

 • ได้ คลิกที่ปุ่ม Desktop Dispenser แล้วเลือก Tools (เครื่องมือ) (หรือคุณสามารถคลิกขวาที่ไอคอน Notes สีเหลืองใน Taskbar (แถบงาน) แล้วเลือก Tools (เครื่องมือ)) เลือก Preferences... (ค่าที่เลือกใช้) บนเมนูป๊อปอัพ จากนั้นคลิกแท็บ Default Note Settings (การตั้งค่า Note ค่าเริ่มต้น) ในช่องที่ระบุว่า Post-it® Digital Note Settings คุณสามารถเลือกหน้าตาของฟอนต์ ขนาดฟอนต์ และสีของโน้ตใน Note ใหม่ๆ ของคุณได้.

  นอกจากนี้ การตั้งค่า Note ค่าเริ่มต้นยังเปลี่ยนแปลงได้จากการใช้แม่แบบโน้ต (Note Template) สร้างแม่แบบโน้ตโดยใช้ฟอนต์และการตั้งค่าที่คุณต้องการ จากนั้น ตั้งค่าแม่แบบนี้ให้เป็นโน้ตค่าเริ่มต้นสำหรับบันทึกโน้ตของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแม่แบบโน้ต โปรดดูวิธีใช้โปรแกรมข้างใต้ "Templates" (แม่แบบ).

 • มีสามวิธีในการสะสางโน้ตของคุณบนเดสก์ท็อป นั่นคือ 1) คุณสามารถย่อขนาดโน้ตให้เล็กลง 2) ซ่อนโน้ตของคุณ หรือ 3) ย้ายโน้ตไปไว้ใน Memoboard.


  หากต้องการย่อขนาดโน้ตให้เล็กลง ให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม Note ที่มุมซ้ายบนของโน้ต นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือก Minimize (ย่อขนาดให้เล็กลง) ได้จากแถบเครื่องมือ Note คลิกปุ่ม Note ที่มุมซ้ายบนของโน้ตเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ Note จากนั้นเลือกแท็บ Note แล้วเลือกปุ่ม Minimize Note คืนค่าโน้ตได้โดยการดับเบิลคลิกที่โน้ตที่ย่อขนาดลงแล้ว หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถคืนค่าโน้ตที่ย่อขนาดลงแล้วด้วยการคลิกขวาที่โน้ตที่ย่อขนาดลงแล้ว และเลือก Restore (คืนค่า) จากเมนูป๊อปอัพ.


  ซ่อนโน้ตทั้งหมดของคุณไว้ในคำสั่งเดียว โดยการเลือกตัวเลือก Hide All Desktop Notes (ซ่อนโน้ตบนเดสก์ท็อปทั้งหมด) จากปุ่ม Tools (เครื่องมือ) บนเมนู Desktop Dispenser คุณสามารถคืนค่าโน้ตต่างๆ ได้โดยการคลิกไอคอน Desktop Dispenser (เช่นเดียวกับกรณีของโน้ตใหม่) หรือโดยการเลือก Restore Desktop Notes (คืนค่าโน้ตบนเดสก์ท็อป) จากปุ่ม Tools (เครื่องมือ) บนเมนู Desktop Dispenser.


  หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถเก็บรักษาโน้ตต่างๆ ของคุณไว้ใน Memoboards และแสดงโน้ตเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ.

 • ตรวจดูว่าคุณได้กาเลือก Play sounds (เล่นเสียง) ใน Preferences (ค่าที่เลือกใช้) ของคุณบนแท็บ Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด) คุณสามารถไปที่ Preferences ของคุณได้โดยการเลือกปุ่ม Tools (เครื่องมือ) บนเมนู Desktop Dispenser ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้ไม่ถูกเปิดใช้งาน คอมพิวเตอร์ของคุณก็ไม่ได้ถูกตั้งค่าให้เล่นเสียง คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งการ์ดเสียงหรือเปิดใช้งานเสียงในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ.

  โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีไฟล์ .wav ที่กำหนดให้กับการดำเนินการต่างๆ ใน Windows Sounds Control Panel (แผงเครื่องมือ Windows Sounds) คุณสามารถเปิดแผงเครื่องมือนี้ผ่านทางระบบปฏิบัติการ หรือโดยการคลิกที่ปุ่ม Select sounds (เลือกเสียง) บนแท็บ Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด) ในกล่องโต้ตอบ Preferences (ค่าที่เลือกใช้).

 • ดับเบิลคลิกที่ส่วนที่เลื่อนได้ (ส่วนบน) ของโน้ตสักสองครั้ง (การคลิกครั้งแรกจะเป็นการกำหนดขนาดของโน้ตให้เหมาะสมกับข้อความ ส่วนการคลิกครั้งที่สองจะทำให้โน้ตสูงขึ้น 1 บรรทัด).

 • Windows XP: อันดับแรก ให้ออกจากแอปพลิเคชัน แล้วไปที่ส่วน Windows Add/Remove Programs ของ Control Panel เลือก Post-it® Digital Notes แล้วคลิกปุ่ม Add/Remove (เพิ่ม/ลบ).

  Windows Vista และ Windows 7: อันดับแรก ให้ออกจากแอปพลิเคชัน แล้วไปที่ส่วน Windows Programs and Features (โปรแกรม Windows และคุณลักษณะ) ของ Control Panel เลือก Post-it® Digital Notes แล้วคลิกปุ่ม Uninstall (ยกเลิกการติดตั้ง).

 • หลังจากพิจารณาตลาดพีซีในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องการอะไรจากซอฟต์แวร์แบรนด์ Post-it® เราจึงเลือกที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows® ในขณะนี้ เราตระหนักถึงความสำคัญของแพลตฟอร์มอื่นๆ และกำลังสำรวจโอกาสที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับแฟนๆ Post-it® Notes ทุกท่าน.

 • มีหลายวิธีในการใส่รูปภาพลงในโน้ต นั่นคือ:ลากรูปภาพและนำไปวางในแอปพลิเคชันอื่นบนโน้ต เลือกโน้ต แล้วนำรูปภาพที่ได้คัดลอกมาจากคลิปบอร์ดไปวางไว้ในโน้ตนั้น.
  คลิกปุ่ม Add/Replace Picture (เพิ่ม/ลบรูปภาพ) จากแถบเครื่องมือ Note ใน Note Properties (คุณสมบัติของ Note).
  หมายเหตุ: คุณสามารถนำรูปภาพไปวางในโน้ตได้เพียงรูปเดียว และต้องวางไว้ที่ด้านบนสุดของโน้ตเท่านั้น.
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการกับรูปภาพในโน้ต โปรดดูวิธีใช้ของโปรแกรม ซึ่งอยู่ข้างใต้ Pictures (รูปภาพ) ใน Notes.

 • คุณทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มมุมซ้ายบนของโน้ตเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ Note จากนั้นเลือกแท็บ Note สุดท้าย ให้เลือกปุ่ม Resize Picture (ปรับขนาดรูปภาพ) วิธีนี้จะทำให้รูปภาพนั้นอยู่ในโหมดปรับขนาด ลากที่จับซึ่งมีอยู่รอบๆ ขอบรูปเพื่อปรับขนาดรูป หากต้องการออกจากโหมดปรับขนาด ให้คลิกปุ่ม Resize Picture บนแถบเครื่องมือ Note หรืออีกวิธีหนึ่ง.

  ให้เข้าสู่โหมด ปรับขนาด โดยการคลิกขวาที่รูปภาพ เลือก Resize (ปรับขนาด) ในเมนูป๊อปอัพ หากต้องการออกจากโหมดปรับขนาด ให้คลิกขวาที่รูปภาพและเลือก Resize อีกครั้ง.

 • คุณทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มมุมซ้ายบนของโน้ตเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ Note จากนั้นเลือกแท็บ Note อันดับสุดท้าย ให้เลือกปุ่ม Crop Picture (ครอบตัวรูปภาพ) วิธีนี้จะทำให้รูปภาพนั้นอยู่ในโหมดครอบตัด ลากที่จับซึ่งมีอยู่รอบๆ ขอบรูปเพื่อปรับขนาดรูป หากต้องการออกจากโหมดครอบตัด ให้คลิกปุ่ม Crop Picture บนแถบเครื่องมือ Note หรืออีกวิธีหนึ่ง.

  ให้เข้าสู่โหมด ครอบตัด โดยการคลิกขวาที่รูปภาพ เลือก Crop (ครอบตัด) ในเมนูป๊อปอัพ หากต้องการออกจากโหมดครอบตัด ให้คลิกขวาที่รูปภาพและเลือก Crop อีกครั้ง.

 • คุณทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มมุมซ้ายบนของโน้ตเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ Note อันดับต่อไป ให้เลือกแท็บ Note แล้วเลือกปุ่ม Rotate Picture (หมุนรูปภาพ) เลือกทิศทางที่ต้องการจะหมุนรูปภาพในเมนูป๊อปอัพ.

  หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้คลิกขวาที่รูปภาพ จากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก Rotate (หมุน) แล้วเลือกทิศทางที่คุณต้องการจะหมุนรูปภาพไป.

คำถามเกี่ยวกับ Memoboards

คำถามเกี่ยวกับ Note Subscriptions (การสมัครสมาชิก Note)

 • ไปที่แท็บ Subscription (การสมัครสมาชิก) ในกล่องโต้ตอบ Preferences (ค่าที่เลือกใช้) เลือกเว็บไซต์ที่คุณมีข้อสงสัย แล้วคลิกปุ่ม Subscription Info (ข้อมูลการสมัครสมาชิก) ตอนนี้ปุ่ม Check for Notes (ตรวจสอบ Notes) จะพยายามค้นหาโน้ตให้แก่คุณ ถ้าเซิร์ฟเวอร์นั้นใช้ไม่ได้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด.

 • คลิกที่ปุ่ม Desktop Dispenser แล้วเลือก Tools (เครื่องมือ) จากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก Preferences... (ค่าที่เลือกใช้) แล้วเลือกแท็บ Subscription (การสมัครสมาชิก) ไฮไลท์เว็บไซต์การสมัครสมาชิกที่คุณต้องการจะลบออก และคลิกปุ่ม Remove Subscription (ลบการสมัครสมาชิก).

 • ถ้าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ คุณต้องป้อนที่อยู่และพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ในแท็บ Subscription (การสมัครสมาชิก) บนกล่องโต้ตอบ Preferences (ค่าที่เลือกใช้) (ถ้าเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณเป็น Internet Explorer ให้เลือก Always use proxy settings (ใช้การตั้งค่าพร็อกซี่เสมอ) จาก Internet Explorer โดยส่วนใหญ่แล้ว วิธีนี้จะให้การตั้งค่าที่ถูกต้อง) ตรวจสอบว่าคุณได้รับการกำหนดค่าที่ถูกต้องโดยการคลิกปุ่ม Test Settings (ทดสอบการตั้งค่า) ปรึกษาผู้ดูแลระบบของเครือข่ายของคุณหากต้องการทราบการตั้งค่าที่ถูกต้อง.

คำถามเกี่ยวกับ Bookmark Notes