1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. การเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะ
Attribute Change

การเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะ

การคิดจากมุมมองใหม่


 • มุมมองใหม่ๆ จะทำให้คุณค้นพบวิธีแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ ได้ไอเดียและคำตอบใหม่ๆ และเป็นที่มาของจินตนาการที่จะช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ของผู้อื่นได้ แม้จะเป็นเวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะ (หรือการพยายามจินตนาการถึงมุมมองของผู้อื่น) จะช่วยกระตุ้นความคิดของคุณให้มีความสดใหม่และนำคุณไปยังทิศทางใหม่ๆ

  การเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขยายทีมงานเล็กๆ ให้กลายเป็นทีมขนาดใหญ่ เมื่อทุกคนยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย คุณก็จะได้ไอเดียต่างๆ มากมายจากคนเพียงไม่กี่คน

 • Depth
  มองเชิงลึก
 • 30-60 Min
  30-60 นาที
 • Small Group
  กลุ่มเล็ก
 • 1

  สร้างรายการลักษณะเฉพาะ เช่น อายุ งาน หรือสัญชาติ

 • 2

  ระดมความคิดเกี่ยวกับตัวอย่างสำหรับลักษณะเฉพาะแต่ละข้อ จนคุณมีมุมมองที่หลากหลายมากพอ

 • 3

  ลองคิดถึงปัญหาหนึ่งๆ จากมุมมองทุกด้าน อาจจะเป็นการดีที่จะทำวิจัยเพื่อค้นหาว่าทัศนคติและแนวความคิดของกลุ่มต่างๆ ที่คุณกำลังพิจารณาอยู่นั้นแตกต่างกันอย่างไร แต่ถ้าคุณไม่มีเวลา แค่ใช้จินตนาการก็เพียงพอแล้ว

  Attribute Change

การทำงานร่วมกัน ระดมความคิด มองเชิงลึก 60_นาที กลุ่ม_ใหญ่ โน้ต big_pads easel_pad

แท็ก


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย