1. ประเทศไทย
 2. โพสต์-อิท
 3. ความคิด
 4. วิธีที่ดีเยี่ยมในการจดจำข้อมูล
Great ways to retain information

วิธีที่ดีเยี่ยมในการจดจำข้อมูล

ขีดความสามารถของสมองในการรับทราบข้อเท็จจริง ตัวเลข และแนวความคิดนั้นมีขอบเขตจำกัด ดังนั้น คุณจะเก็บรักษาข้อมูลที่จำเป็นไว้ที่สมองส่วนหน้าและส่วนกลางได้อย่างไร มาเริ่มต้นด้วยไอเดียง่ายๆ ดังนี้


 • 1

  สมมติตนเองว่าเป็นคนอื่น คุณจะจดโน้ตสำหรับคนคนนี้อย่างไร คุณจะใช้ปากกาแต่ละสีสำหรับแต่ละหัวข้อหรือไม่ คุณจะสรุปแนวคิดให้สั้นกระชับลงใน โพสต์-อิท® โน้ต หรือไม่ ยิ่งคุณใช้วิธีการสร้างกับการเรียนของคุณมากเท่าใด ก็มีแนวโน้มที่คุณจะจำได้แม่นเท่านั้น.

  Pretend to be somebody else

 • 2

  ชวนเพื่อนๆ มาเรียนรู้ร่วมกับคุณ แบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อยๆ และผลัดกันสอน ท้าทายตัวเองและเพื่อนๆ ของคุณโดยการฝึกทำแบบทดสอบ เมื่อเราเรียนรู้ร่วมกัน เราก็จะยิ่งจดจำได้ดีขึ้น.

  Invite some friends to learn with you

 • 3

  พูดออกมาดังๆ ทำเครื่องหมายแนวความคิดที่สำคัญโดยใช้ โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ลูกศร และอ่านออกเสียงดังๆ อย่างน้อยสองครั้ง เมื่อคุณเห็นและได้ยินข้อมูล คุณจะใช้ประสาทสัมผัสสองส่วนแทนที่จะใช้เพียงส่วนเดียว.

  Say it out loud

ศึกษา การจัดระบบ super_sticky_notes แท็บ flags

แท็ก: