1. ประเทศไทย
 2. โพสต์-อิท
 3. ความคิด
 4. ช่วยให้เด็กๆ แสดงออกทางอารมณ์ด้วยแผนภูมิความรู้สึกกับ Post-it® Notes
Help kids express their emotions with a Post-it® Note feelings chart

ช่วยให้เด็กๆ แสดงออกทางอารมณ์ด้วยแผนภูมิความรู้สึกกับ โพสต์-อิท® โน้ต

การจดจำและการเรียกชื่อคือส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก คุณสามารถทำกิจกรรมต่อไปนี้เพื่อช่วยให้เด็กๆ เริ่มทำความเข้าใจและรู้จักอารมณ์ต่างๆ ได้ คุณสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกเชิงบวก


 • อุปกรณ์:

  Post-it® Big Pad ขนาด 22 x 22 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
  โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต สีใดก็ได้ ขนาด 3 x 3 นิ้ว จำนวน 1 แพ็ค
  ปากกามาร์คเกอร์สีใดก็ได้ 1 ด้าม

  What you need

 • วิธีทำ:

  1. ดึง โพสต์-อิท® บิ๊ก แพ็ด ออกมาหนึ่งแผ่นและเขียนหัวข้อ “[ใส่ชื่อลูกคุณ] รู้สึกอย่างไรตอนนี้” ที่หัวกระดาษ

  Pull out a page of the Post-it® Big Pad and write "How [insert your child's name] feels right now" at the top.

 • 2. วาดรูปหน้าและผมที่ดูคล้ายลูกคุณ

  Draw a face and hair outline that matches your child.

 • 3. เริ่มวาดหน้าที่แสดงอารมณ์ต่างๆ บน โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้ โน้ต  พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆ ที่ผู้คนรู้สึกและอารมณ์ความรู้สึกแต่ละแบบเป็นอย่างไร

  Start drawing faces that reflect different emotions on the Post-it® Super Sticky Notes

 • 4. วาง โพสต์-อิท® โน้ต ไว้รอบขอบกระดาษพร้อมกับติดป้ายกำกับ

  Place the Post-it® Notes around the edge of the page, and label each one.

 • 5. นำกระดาษแผ่นใหญ่นั้นไปติดที่ผนังห้องครัวหรือห้องนอน หรือที่ไหนก็ได้ที่คุณและลูกมองเห็นได้ง่าย!

  Stick your page to the wall in the kitchen or bedroom

 • 6. ให้ลูกของคุณสลับภาพอารมณ์ความรู้สึกตามต้องการเพื่อสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้น

  กิจกรรมนี้สร้างสรรค์โดย Creative Kidstuff และแบรนด์โพสต์-อิท®


 • Creative Kidstuff

  ที่ Creative Kidstuff ภารกิจของเราเป็นเรื่องง่ายมาก นั่นคือช่วยให้ครอบครัวได้สนุกสนานกัน เพราะอะไรน่ะหรือ เพราะการเล่นทำให้เพลิดเพลิน ให้ความรู้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ

  Creative Kidstuff มีของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และจินตนาการ Creative Kidstuff เชื่อในพลังแห่งการเล่นและนำเสนอของเล่นใหม่ๆ ผสมผสานกับของเล่นดั้งเดิมที่เป็นที่นิยมตลอดกาล

ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรม_เด็ก ของเล่น_ที่สร้างสรรค์ งานฝีมือ big_pad super_sticky_note

_แท็ก