1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. แผนที่ความคิด


Mind Mapping

แผนที่ความคิด

การสร้างภาพช่วยเปิดโลกใบใหม่ได้


 • คุณอาจจะยังจำเรื่องการสร้างแผนที่ความคิดที่เคยทำเมื่อสมัยเรียนชั้นประถมได้ แต่ลักษณะของการสร้างแผนที่ความคิดนั้น ส่งผลดีต่อการพัฒนาแนวความคิดในหลากหลายหัวข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการประสานการจัดระบบระเบียบความคิดเข้ากับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  ลองคิดถึงแผนที่ความคิดในลักษณะรูปภาพ เพื่อให้เข้าใจว่าความคิดต่างๆ เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างไร โดยมีเป้าหมายหรือหัวข้อหนึ่งๆ อยู่ตรงกลางวงล้อม และมีไอเดียที่แตกยอดออกมาจากธีมหลัก การสร้างแผนที่ความคิดเป็นวิธีการสากลที่ใช้เพื่อระดมความคิด ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก หรือแม้แต่สำหรับคนคนเดียว นับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการจัดระเบียบความคิดของคุณและทำให้ได้ข้อสรุปอย่างรวดเร็ว

 • Breadth
  มองมุมกว้าง
 • 30 Min
  30 นาที
 • Small Group
  กลุ่มเล็ก
 • 1

  เขียนไอเดียหลัก หัวข้อ หรือโจทย์ของคุณตรงกลางหน้ากระดาษและวาดวงกลมล้อมไว้

 • 2

  เลือกหัวข้อย่อยและไอเดียที่สำคัญที่สุด จากนั้นให้วาดกิ่งก้านที่แตกออกมาจากไอเดียหลัก และวาดวงกลมวงใหม่ที่ปลายกิ่งสำหรับหัวข้อย่อยที่เลือกไว้

 • 3

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับหัวข้อย่อยแต่ละข้อ โดยการลากเส้นกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อยๆ สำหรับไอเดียทั้งหมดที่คุณคิดได้ซึ่งแตกยอดออกมาจากหัวข้อหรือไอเดียในแต่ละระดับ


  Mind Mapping

 • คุณสามารถใช้ภาพร่าง สี และสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ตามความพอใจ ถ้าสิ่งนั้นจะทำให้แผนที่ความคิดของคุณมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับหัวข้อที่คุณกำลังระดมความคิด สุดท้ายแล้ว แผนที่ของคุณอาจจะดูสวยงามมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะถ้าคุณคิดว่าการจัดการอย่างเป็นระบบนั้นมีความสวยงามในตัวมันเอง

การทำงานร่วมกัน ระดมความคิด มองมุมกว้าง 30_นาที กลุ่มเล็ก dry_erase_surface big_pads

แท็ก:
  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย