1. ประเทศไทย
 2. โพสต์-อิท
 3. ความคิด
 4. จัดระบบด้วยโค้ดที่มองเห็นชัดเจน
Organizing code visually

 

จัดระบบด้วยโค้ดที่มองเห็นชัดเจน

การเรียนรู้ภาษาของการเขียนโค้ดและการสร้างโปรแกรม ถือเป็นการเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง และบางครั้งปัญหาทำให้เรามองสิ่งต่างๆ ผิดแผกไปจากเดิม (เช่นเดียวกับปัญหาที่สลับซับซัอนโดยส่วนใหญ่) ลองดูตัวอย่างด้านล่าง


 • ตัวอย่างบทเรียน: การใช้ผลิตภัณฑ์โพสต์-อิท® ในการจัดระบบรหัส

  สิ่งสำคัญในการเรียนการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ คือการค้นหาว่าทำไมโค้ดของคุณจึงไม่ทำงานอย่างที่คิดไว้ การแยกโค้ดและจดเรียงไว้บนผลิตภัณฑ์ โพสต์-อิท® จะช่วยให้คุณได้เห็นอะไรๆ ชัดเจนขึ้น ดังนั้น คุณจึงสามารถเห็นว่าโค้ดนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหน

 • 1

  เริ่มต้นด้วยการเปิดคอมไพเลอร์โค้ดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้เห็นโปรแกรมที่ไม่ได้คอมไพล์อย่างถูกต้อง

 • 2

  เขียนโค้ดลงบน โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต และ โพสต์-อิท® เพจ มาร์กเกอร์ ที่ติดไว้ข้างคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น วางเรียงกันไว้เพื่อให้คุณเห็นได้ชัดเจนขึ้น ใช้สีฟ้าสำหรับส่วนสำคัญหรือส่วน static ของโค้ด และใช้อีกสีหนึ่งสำหรับวิธีการหรือฟังก์ชัน ใช้ โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้ แผ่นใหม่หรือ โพสต์-อิท® เพจ มาร์กเกอร์ สีใหม่เพื่อวางหลังเครื่องหมายปีกกาแต่ละอัน

  Next to your computer, write the code out on Post-it® Super Sticky Notes and Post-it® Page Markers and lay it out so you can see it clearly

 • 3

  การเขียนรหัสลงบนผลิตภัณฑ์ โพสต์-อิท® และการวางเรียงกันอย่างชัดเจน ทำให้คุณมองเห็นข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณเห็นข้อผิดพลาดแล้ว ให้ย้ายโค้ดของบรรทัดที่ไม่ถูกต้องไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องในแผนผังที่ทำขึ้นจาก โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้ โน้ต ของคุณ

  Writing the code on Post-it® Products and laying it out visually can make it easier to see coding errors

 • 4

  จากนั้นให้ย้ายโค้ดในบรรทัดเหล่านั้นในคอมไพเลอร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เมื่อคุณพิมพ์โค้ดลงในคอมไพเลอร์และใช้งานไม่ได้ คุณก็จะยังมีเครื่องมือง่ายๆ ไว้ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

  Now move the lines of code in the compiler so they are in the correct order.

การเรียน เทคโนโลยี การเขียนโปรแกรม การพัฒนา โค้ด super_sticky_note page_marker

_แท็ก