1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. แนวคิดการเรียนรู้จากเพื่อน: การเรียนภาษาต่างประเทศ
Peer study ideas: Learning a foreign language

แนวคิดการเรียนรู้จากเพื่อน: การเรียนภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างๆ มีขึ้นเพื่อใช้ร่วมกัน ซึ่งหมายรวมถึงการเรียนรู้ภาษาด้วยเช่นกัน ต่อไปนี้คือเทคนิคในการปรับปรุงคลังคำศัพท์ภาษาต่างประเทศของคุณ โดยอาศัยความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ


 • 1

  จับกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นเป็นกลุ่มเล็กๆ

  Gather up a small group of classmates.

 • 2

  พูดคุยเกี่ยวกับคำศัพท์/วลี/เทคนิคที่คุณสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้.

  Discuss particular words/phrases/techniques that you can help each other with.

 • 3

  กำหนดแบ่งหัวข้อต่างๆ และเขียนคำศัพท์ภาษาต่างประเทศไว้บน Post-it® Note โดยทำพร้อมกันกับคู่สนทนา

  Divide up those topics and place each foreign word on a Post-it® Study Not

 • 4

  ติด Post-it® Note ไว้ในที่ที่เห็นง่ายเช่น ผนังห้องนอน กระจกในห้องน้ำ เป็นต้น

  Stick your Post-it® Study Notes in easy-to-see places like your bedroom walls, bathroom mirrors, etc.

 • 5

  เมื่อคุณแน่ใจว่าท่องจำชุดคำศัพท์ของตัวเองได้แล้ว ให้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมกลุ่ม และเตรียมตัวท่องคำศัพท์ชุดใหม่.

  Once you’ve confidently mastered your set, trade them with your peers and prepare to master some new ones.

การเรียน การจัดระบบ โน้ต

แท็ก:


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย