1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. วิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
How to read more efficiently

วิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การอ่านเป็นหัวใจสำคัญของการเรียน คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณอ่านหนังสือเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


 • 1

  ค้นหาว่าคุณต้องการจะทราบอะไร ให้วางแผนก่อนที่คุณจะนั่งลงเปิดดูหน้าต่างๆ ของหนังสือ เมื่อคุณมีเป้าหมาย คุณจะมีส่วนร่วมมากขึ้น แม้แต่ในการอ่านเพื่อความบันเทิงก็ตาม. 

  Identify what you want to know

 • 2

  สร้างความตื่นตัวมากขึ้น การอ่านหนังสือออกมาดังๆ อาจมีประโยชน์ แต่การจดโน้ตในขณะที่อ่านจะให้ผลดีกว่า ให้ใช้ โพสต์-อิท® โน้ต เพื่อวาดแผนที่ความคิดของหัวข้อเรื่องที่คุณกำลังศึกษาอยู่และเป็นการยกระดับการอ่านของคุณให้สูงขึ้นอย่างมาก

  Get active

 • 3

  จัดทำสารบัญส่วนตัว ก่อนที่คุณจะเริ่มอ่านหนังสือ ให้บันทึกลงไปว่าคุณหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไร และเมื่อคุณพบข้อมูลนี้ในการอ่าน ให้ทำเครื่องหมายหน้านั้นไว้โดยใช้ โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำหน้าที่เป็นทางลัดไปยังหัวข้อที่สำคัญๆ

  Make a personal table of contents

การเรียน การจัดระบบ super_sticky_notes แท็บ flags

แท็ก:


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย