1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. การคิดทวนกระแส
Reverse Thinking

การคิดทวนกระแส

พลิกปัญหากลับด้าน

การคิดทวนกระแส

พลิกปัญหากลับด้าน


 • บางครั้ง วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือการมองปัญหาในมุมมองใหม่โดยสิ้นเชิง แผนผังต้นไม้เชิงตรรกะหรือแผนผังต้นไม้เพื่อการตัดสินใจจะช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาได้ โดยการแบ่งส่วนย่อยของวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ออกเป็นหลายส่วน และนำมาซึ่งหนทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา

  ขั้นตอนการสร้างแผนผังต้นไม้นั้นง่ายนิดเดียว เพียงแค่วิเคราะห์ปัญหาหรือคำถาม เสนอวิธีแก้ไขหรือคำตอบ และคิดหาไอเดียต่างๆ ว่าจะแก้ไขปัญหาหรือตอบคำถามนั้นอย่างไร ลองดูตัวอย่างของการเริ่มต้นกระบวนการ ดังนี้: 

  การคิดทวนกระแสจะเป็นการกำหนดให้ทีมงานกลุ่มเล็กๆ มุ่งจดจ่อที่ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเป็นเวลานานพอที่จะมองเห็นปัญหานั้นในมุมมองใหม่ที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง และทำให้ได้ไอเดียใหม่ๆ ซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหานั้นได้

 • Depth
  มองเชิงลึก
 • 30 Min
  30 นาที

   

 • Small Group
  กลุ่มเล็ก

   

 • 1

  ลองอธิบายปัญหานั้นๆ โดยการเรียบเรียงคำพูดใหม่เพื่อให้คุณได้ลองมองหาวิธีอื่นๆ ในการสร้างปัญหาขึ้นมา แทนที่จะมองหาแต่คำตอบ

  ตัวอย่างเช่น เราจะหาสมาชิกจดหมายข่าวของเราเพิ่มขึ้นได้อย่างไร 

  เมื่อเรียบเรียงคำพูดใหม่: เราจะทำให้สมาชิกยกเลิกการเป็นสมาชิกจดหมายข่าวของเราได้อย่างไร 

  Rephrase the question  

 • 2

  ลองเสนอคำตอบที่เป็นไปได้ เลือกมาอย่างน้อยสองข้อ แต่ถ้ามีมากกว่านั้นก็จะทำให้มองเห็นความเป็นไปได้มากขึ้น

  Offer possible answers

 • 3

  ลงรายละเอียดวิธีแก้ไขปัญหาของคุณ ส่วนสำคัญที่สุดของวิธีแก้ไขปัญหานั้นคืออะไรบ้าง การคิดเชิงเหตุผลของคุณอาจสิ้นสุดลงที่นี่ ก็ไม่เป็นไร แต่ลองคิดให้ลึกลงไปอีก ถ้าจำเป็น

  Elaborate on your solutions

 • 4

  ใส่ใจในรายละเอียดที่สำคัญ คุณจะทำให้วิธีแก้ไขปัญหาของคุณเป็นจริงได้อย่างไร

 • โปรดจำไว้ว่า บางส่วนของแผนผังต้นไม้ของคุณอาจไม่มีข้อมูลสำหรับทุกขั้นตอน กล่าวคือ บางระดับของแผนผังต้นไม้เชิงตรรกะก็สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ระดับอื่นๆ ยังขยายต่อไปได้อีก การทำให้แผนผังต้นไม้เชิงตรรกะของคุณยืดหยุ่นได้ โดยที่คุณสามารถเคลื่อนย้ายส่วนต่างๆ นั้นนับว่ามีประโยชน์ ซึ่งแน่นอนว่า โพสต์-อิท® โน้ต คือตัวช่วยที่มีประโยชน์ในขั้นตอนนี้ แน่นอนว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ขนาดของ Post-it® Dry Erase Surface ก็เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน

การทำงานร่วมกัน ระดมความคิด มองเชิงลึก 30_นาที กลุ่ม_เล็ก big_pads โน้ต

แท็ก


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย