1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. แก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์แบบไม่จำกัดคำตอบ
Solving open-ended math problems

แก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์แบบไม่จำกัดคำตอบ

โจทย์เลขบางข้อมักมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งและมีวิธีแก้โจทย์มากกว่าหนึ่งวิธี ลองดูว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจในโจทย์เหล่านี้มากเพียงใดจากไอเดียที่เสนอโดย FIRST® และแบรนด์ Post-it®.


 • ตัวอย่างบทเรียน: การสร้างภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในโจทย์คณิตศาสตร์

  บางครั้งการสร้างภาพสะท้อนโจทย์คณิตศาสตร์แบบปลายเปิดช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ บทเรียนนี้จะแสดงให้เห็นว่า คุณสามารถใช้ โพสต์-อิท® Grid โน้ต และ โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสองส่วนในโจทย์คณิตศาสตร์และนำไปสู่คำตอบ.

 • 1

  ร่างโจทย์ที่คุณต้องหาคำตอบลงบนพื้นผิวเรียบ หรือใช้ โพสต์-อิท® แผ่นบอร์ดดราย อีเรซ สำหรับตัวอย่างนี้ เรากำลังดูความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบวง กับรอบหมุนของล้อและมอเตอร์.

  Draw the problem you’re trying to solve on a flat surface, or use Post-it® Dry Erase Surface

 • 2

  ใช้ Post-it® Grid Notes วาดตารางของเส้นรอบวงของล้อ และเส้นรอบวงของมอเตอร์ ช่วงว่างแต่ละช่องในตารางนับเป็นหนึ่งหน่วย.

  Using Post-it® Grid Notes, grid out the circumference of the wheel and the circumference of the motor

 • 3

  ใช้ โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรอบการหมุนกับเส้นรอบวง ใช้สีหนึ่งสำหรับมอเตอร์และอีกสีหนึ่งสำหรับล้อ.

  Use Post-it® Flags to understand the revolutions and circumference relationship

 • 4

  ถึงตอนนี้คุณควรจะเข้าใจตัวแปรต่างๆ ในโจทย์นี้ได้ดีขึ้นจนสามารถหาคำตอบได้ การใช้ตารางทำให้สามารถสร้างภาพของโจทย์ได้ง่ายขึ้นและนำไปสู่การคิดหาคำตอบ.

  Using the grid makes it easier to visualize the problem and reach a solution


 • First

  FIRST® ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 เป็นองค์กรสากลเพื่อเยาวชน ที่มีพันธกิจในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนหนุ่มสาวและกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยโปรแกรมต่างๆ มากมายที่มีพี่เลี้ยง รวมไปถึงโครงการเชิงนวัตกรรมและการแข่งขันหุ่นยนต์ ทำให้นักเรียนอายุตั้งแต่ 6 ถึง 18 ปี ได้เรียนรู้แนวความคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความมั่นใจในตนเอง และเรียนรู้ทักษะการทำงานและทักษะการใช้ชีวิต เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ FIRST®ได้ที่นี่.

การเรียน คณิตศาสตร์ มอเตอร์ ตัวแปร เส้นรอบวง flags dry_erase_surface grid_note

_แท็ก


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย