1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. การเขียนสตอรี่บอร์ด
Storyboarding

การเขียนสตอรี่บอร์ด

การได้มาซึ่งแนวความคิดที่ดีเยี่ยมในเวลาอันรวดเร็ว.


 • Depth
  มองเชิงลึก
 • 30 Min
  30 นาที
 • Large Group
  กลุ่มใหญ่
 • 1

  บอกถึงสิ่งที่คุณต้องการจากการประชุมครั้งนี้ (เช่น “แผนการที่จะทำให้ผู้คนนิยมรีไซเคิลมากขึ้น”) และบอกเหตุผลที่คุณต้องการจะบรรลุเป้าหมายนี้ ซึ่งก็คือ “เพื่อลดขยะและประหยัดพลังงาน”

 • 2

  ให้ทุกคนออกความเห็นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการเขียนไอเดียต่างๆ ลงใน โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต และอ่านออกเสียงให้สมาชิกในกลุ่มฟัง นำโน้ตทุกแผ่นไปติดไว้บนผนังใหญ่ๆ หรือบน easel pad เพื่อให้ทุกคนตามทันข้อเสนอต่างๆ ในขณะที่คุณพูดไปเรื่อยๆ

  write each idea on a Post-it® Note

 • 3

  พิจารณาข้อเสนอทั้งหมด และแยกเป็นหมวดหมู่หรือหัวข้อ เขียนหัวข้อเหล่านี้ลงในกระดาษโน้ตที่ใหญ่ขึ้น จัดเรียงข้อเสนอต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่บน easel sheet ของคุณ พูดคุยภายในทีมเกี่ยวกับข้อเสนอแต่ละอย่าง และตัดสินใจว่าข้อเสนอนั้นใช้ได้ หรือควรถูกคัดทิ้ง

  Look at all the ideas and use them to come up with categories or headings

 • 4

  เมื่อคุณเลือกข้อเสนอดีๆ ได้แล้ว ให้จัดเรียงข้อเสนอเหล่านั้นตามลำดับ โดยเรียงลำดับตามความสำคัญที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด หรือเรียงตามลำดับเวลา เพื่อบอกเล่าเรื่องราว หรือจะเรียงตามเงื่อนไขใดก็ได้ที่คุณเห็นว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับเป้าหมายของคุณ

การทำงานร่วมกัน ระดมความคิด มองเชิงลึก 30_นาที กลุ่ม_ใหญ่ easel_pads full_adhesive_roll big_pads ประสิทธิภาพการทำงาน super_sticky_notes

แท็ก:


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย