1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. การวิเคราะห์ SWOT
SWOT Analysis

การวิเคราะห์ SWOT

ชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย


 • เมื่อมีแนวความคิดหรือโปรเจ็กต์ใดที่ต้องการการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถระบุข้อดี-ข้อเสียของแนวความคิดหรือโปรเจ็กต์นั้นๆ SWOT ย่อมาจาก Strength (จุดแข็ง), Weakness (จุดอ่อน), Opportunity (โอกาส) และ Threat (อุปสรรค) โดยแต่ละส่วนจะทำให้คุณมีโอกาสวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนและเป็นกลาง

  การวิเคราะห์ SWOT นี้ใช้ได้กับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแผนการทางธุรกิจ โปรเจ็กต์ ไอเดีย ผู้สมัครงาน และแม้กระทั่งตัวบุคคล (หรือทีมงานกลุ่มเล็กๆ) เพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่างและทำการตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้วน ลองทำตามวิธีการต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้น หรือสร้างความแตกต่างที่ตอบสนองความต้องการของคุณ

 • Depth
  มองเชิงลึก
 • 30 Minutes
  30 นาที
 • Small Group
  กลุ่มเล็ก
 • 1

  เลือกหัวข้อที่คุณต้องการจะวิเคราะห์ แยกส่วนกระดานที่คุณจะใช้เขียนโดยแบ่งหัวข้อของคุณออกเป็นสี่หมวด คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เขียนหัวข้อเหล่านี้ไว้ที่ด้านบนของกระดาน

  Break out some writing materials and divide your subject into four categories of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

 • 2

  ระดมความคิดเกี่ยวกับจุดแข็ง มีข้อดีอะไรบ้าง?

 • 3

  ระดมความคิดเกี่ยวกับจุดอ่อน มีข้อเสียใดบ้าง

 • 4

  ระดมความคิดเกี่ยวกับโอกาส คุณจะปรับปรุงหรือต่อยอดจากสิ่งนี้ได้อย่างไร

 • 5

  ระดมความคิดเกี่ยวกับอุปสรรค มีความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอะไรบ้าง

  เมื่อเสร็จแล้ว คุณจะมีลิสต์รายการสี่รายการที่ช่วยให้คุณเห็นภาพว่า ผลการวิเคราะห์ของคุณนั้นมีแนวโน้มไปในทางที่ดีหรือเป็นตัวเลือกที่มีความเสี่ยง คุณอาจพบว่าการตัดสินใจของคุณนั้นเหมาะสมแล้ว

การทำงานร่วมกัน ระดมความคิด มองเชิงลึก 30_นาที กลุ่ม_เล็ก full_adhesive_roll big_pads โน้ต

แท็ก:


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย