1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. หลักวิธี Agile / Scrum
Agile / Scrum Methodology

หลักวิธี Agile / Scrum

การดำเนินการอย่างฉับไวโดยผู้ที่ดำเนินการรวดเร็ว


 • 1

  เริ่มดำเนินการตามหลัก Agile/Scrum โดยการหาผนังที่ทุกคนสามารถเดินไปดูได้ และติด โพสต์-อิท® แผ่นบอร์ดดราย อีเรซ จัดทำส่วนหัวข้อดังนี้ เรื่องราว, สิ่งที่ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เพื่อตรวจสอบ และเสร็จสิ้น นำหัวข้อไปติด (เรียงตามลำดับ) ที่ด้านบนของผนัง.


  Create individual headers for each column

 • 2

  จากนั้น เขียนรายการฟังก์ชัน/คุณลักษณะทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็น "เรื่องราว".

 • 3

  เขียนแต่ละเรื่องราวลงใน โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต และนำไปใส่ไว้ข้างใต้หัวคอลัมน์ เรื่องราว ใช้รหัสสีสำหรับแต่ละเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทีมงานที่รับผิดชอบ.

 • 4

  ระบุสิ่งที่ต้องทำซึ่งเชื่อมโยงกับแต่ละเรื่องราว จดบันทึกข้อกำหนดแต่ละข้อลงใน โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้โน้ต และติดไว้ที่แถวซึ่งอยู่ติดกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง.

  Identify the to-dos associated with each story

 • 5

  ถ้ารายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมสำหรับการดำเนินการ สมาชิกทีมงานมีหน้าที่ย้ายรายการนั้นไปไว้ที่คอลัมน์ กำลังดำเนินการ.

 • 6

  คอลัมน์ กำลังดำเนินการ แสดงถึงงานทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ ไม่ว่ากำลังดำเนินการหรือใกล้เสร็จแล้วก็ตาม.

 • 7

  ถ้ามีการดำเนินงานแล้ว แต่ต้องมีการทดสอบ สมาชิกทีมงานมีหน้าที่ต้องย้ายรายการนี้ไปไว้ที่คอลัมน์ เพื่อตรวจสอบ.

  Move items that require testing into the To Verify column

 • 8

  เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อย ก็สามารถย้ายงานไปไว้ที่คอลัมน์ เสร็จสิ้น เมื่อดำเนินการโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้นำ Post-it® Super Sticky Notes ทั้งหมดออกไปจากคอลัมน์นี้.

 • ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ทำให้วิธีการนี้สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงได้ที่ at post-it.com/collaborate


แท็ก:
  การทำงานร่วมกัน วางแผน มองเชิงกว้าง 30_นาที กลุ่มใหญ่ dry_erase_surface super_sticky_notes


  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย