1. ประเทศไทย
  2. โพสต์-อิท
  3. ความคิด
  4. ศูนย์การทำงานร่วมกัน
Post-it® Collaboration Central

โพสต์-อิท® ศูนย์ความร่วมมือ

สร้างไอเดียบรรเจิดร่วมกัน

สิ่งที่คุณต้องการที่จะทำให้สำเร็จคืออะไร

  • ใช้กระบวนการขั้นตอนให้เหมาะสม: พร้อมที่จะบ่งชี้ประสิทธิภาพหรือปัญหา ใช้วิธีการที่จะปรับปรุงขั้นตอนของคุณ.

  • วางแผนโครงงาน: พล็อตเส้นทางสู้ความสำเร็จ - ไม่ว่าคุณกำลังเริ่มต้นความพยายามหรือกำลังอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่.

  • ระดมสมอง: ตั้งแต่สร้างไอเดียที่มากมายจนถึงกลั่นกรองเลือกสิ่งที่ใช่ นี่เป็นวิธีการที่มีประโยชน์ที่จะเริ่มการประชุมความร่วมมือ.

  • การทำงานร่วมกัน
  • กระบวนการ
  • วางแผน
  • การระดมความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม