1. โพสต์-อิท
 2. ความคิด
 3. กำหนดตารางเวลา


Scheduling

กำหนดตารางเวลา

แสดงความคืบหน้าให้ทุกคนได้เห็น


 • 1

  เริ่มต้นด้วยการระบุถึงสิ่งส่งมอบของคุณ (กล่าวคือ ต้องทำอะไรให้เสร็จเมื่อใด) ใช้ปัจจัยสำคัญเหล่านี้ในการระบุตัวงานและกิจกรรมที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของคุณ

  Identify your deliverables

 • 2

  กำหนดระดับของรายละเอียดที่จำเป็นในการร่างแผนการ/บริหารจัดการโปรเจ็กต์ ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก รักษาระดับรายละเอียดตลอดตารางเวลาของคุณ เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับโปรเจ็กต์นี้และเพื่อให้ง่ายขึ้นในการอัปเดตหรือการรักษาความคืบหน้า

 • 3

  วางแผนการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่อประเมินความคืบหน้าของโปรเจ็กต์ และอัปเดตตารางเวลาของคุณอย่างเหมาะสม ความโปร่งใสในระดับนี้จะช่วยลด “เรื่องคาดไม่ถึง” ให้เหลือน้อยที่สุดและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

 • 4

  วางแผนสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ในโปรเจ็กต์หนึ่งๆ เราทุกคนล้วนเคยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแบบปัจจุบันทันด่วนที่ไม่คาดคิดมาก่อน หรือการหยุดชะงัก ดังนั้น ควรเผื่อเวลาเอาไว้สำหรับการปรับเปลี่ยนในกรณีจำเป็น หรือสร้างตารางเวลาขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นเมื่อมีตัวแปรใหม่ๆ เข้ามา

  Plan on the unforeseen

 • 5

  ทบทวนเมื่อโปรเจ็กต์ของคุณเสร็จสมบูรณ์เพื่อระบุถึงสิ่งที่มีประโยชน์ สิ่งที่ควรจะอธิบายเพิ่มเติม และสิ่งที่ขาดหายไป วิธีนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อไป!

  Review

 • ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ทำให้วิธีการนี้สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงได้ที่ post-it.com/collaborate

การทำงานร่วมกัน วางแผน dry_erase_surface full_adhesive_roll

แท็ก:
  ปฏิบัติตาม แบรนด์โพสต์-อิท®
  แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม.
  เปลี่ยนประเทศ
  ประเทศไทย - ไทย