Post-it® Study Parents

การศึกษา โพสต์-อิท®

การช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับมือกับหัวข้อที่ยากซับซ้อนด้วยเครื่องมือที่ใช้ง่าย

 • ปรัชญาของเรา

  ความเรียบง่ายทำให้เกิดผลลัพธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาต้องเผชิญกับหัวข้อที่ซับซ้อน นี่คือเหตุผลว่ทำไมเราจึงเชื่อว่าการที่จัดให้เด็กนักเรียนมีผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นได้นั้นจะช่วยให้พวกเค้าสื่อสารซึ่งกันและกันและจัดการความคิดได้ในวิธีที่เรียบง่าย

 • Visual Language
  ภาษาภาพ

  นับเป็นเวลาหลายชั่วอายุแล้วที่ผลิตภัณฑ์ โพสต์-อิท® ได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดภาษาภาพที่เรียบง่ายและชัดเจน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในแทบทุกที่.

 • Collaborate
  ทำงานร่วมกัน

  บอกเล่าความคิดหรือต่อยอดจากไอเดียของผู้อื่น ผลิตภัณฑ์ของเราทำให้ทีมงานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สามารถพัฒนาความคิดไปอีกระดับหนึ่งได้โดยง่าย.

 • Organize
  จัดระบบ

  บันทึกสิ่งที่ต้องทำและเนื้อหาสำคัญในการเรียนด้วย โพสต์-อิท® แฟล็กซ์, เพจ มาร์กเกอร์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ โพสต์-อิท®.


 • มุมมองของครูผู้สอน

  มาดูกันว่านักการศึกษาชื่อดังอย่างนิค โพรเวนซาโน “อาจารย์สุดเนิร์ด” ใช้ผลิตภัณฑ์ Post-it® เพื่อสร้างการเรียนการสอนสมัยใหม่ ไปพร้อมๆ กับให้ความช่วยเหลือผู้สงสัยใคร่รู้ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร.

Now loading
 • study
Load More

 • แหล่งข้อมูลสำหรับพ่อแม่

  ดร. มิเชล บอร์บา นักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงในระดับสากล นำเสนอแนวความคิดและข้อมูลเชิงลึกในการช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จได้ด้วยความอุตสาหะ.

Now loading
 • study
Load More